fotografia

V sobotu 19. decembra 2015 bola v budove Minerva na Moyzesovej 9 slávnostne otvorená výstava fotografií ÚNIK IX., ktorú pripravila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Výstava bude trvať až do 29. januára 2016. Výstavu slávnostne otvoril rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. za účasti študentov, zamestnancovPokračovať v čítaní

Košice, 28.08.2015 – Nadácia KOSIT a.s. a partneri (KOSIT a.s. a Mesto Košice) vyhlasujú súťaž vo fotografovaní momentov zo života ľudí a odpadu v Košiciach. Poslaním súťaže „Odpadky a Košičania v objektíve“ je upozorniť na problémy, ktoré súvisia so vznikom tzv. čiernych skládok, pribúdaním odpadových zložiek ako aj množstva objemného,Pokračovať v čítaní

Ešte dva týždne ostávajú do uzávierky súťaže Foto roka, ktorú organizuje Nadácia VÚB na podporu mladých talentov do 35 rokov. Súťažiaci môžu získať odmeny v celkovej hodnote 10.000 eur a tiež prezentovať svoje diela na septembrovej výstave finalistov na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Téma súťažných diel je voľná. Fotografie bude hodnotiť medzinárodnáPokračovať v čítaní

Výstava OKAMIHY prepája práce 10 fotografov mladšej generácie, ktorí sa intenzívne venujú dokumentárnym a reportážnym projektom – niektorí v duchu klasického sociálneho dokumentu, ďalší s jeho subjektívnymi presahmi. Cieľom výstavy je prezentovať nové mená v súčasnej dokumentárnej fotografii – tvorbu autorov, ktorí sa dlhodobo venujú zložitým témam, na okraji väčšinovéhoPokračovať v čítaní

Repríza tematickej výstavy súčasnej dokumentárnej fotografie z produkcie Domu fotografie interpretuje púte, kresťanské sviatky a udalosti, misie, ako aj každodenné rituály nasledujúce „kríž“ vo vybraných prácach 11 fotogra-fov. Výstavu sprevádza rovnomenný katalóg.   Prvá repríza úspešnej výstavy z produkcie Domu fotografie pod názvom „Za krížom“ bude od 2. októbra 2014 oPokračovať v čítaní

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) a Slovenské technické múzeum (STM) pripravili v priestoroch STM výstavu fotografií GALAPÁGY – raj na rovníku. Poslaním výstavy je priblížiť priaznivcom prírody vzdialený svet Galapág – miesta s unikátnou faunou a nezvyčajnými prírodnými scenériami. Autorom súboru vybraných fotografií je Štefan Vilček, ktorý na svojich cestách po svetePokračovať v čítaní