Manuál pre finančné výkazy

5. októbra 2016 Veronika Samková 0

Výsledkom spoločných rokovaní za účasti zástupcov ZMOS, rezortu financií, Asociácie komunálnych ekonómov, ale aj audítorov a odborných zamestnancov úradov miestnej územnej samosprávy je manuál k finančným