Generatívna AI nás zásadne zmení. Presvedčených je o tom 80 % firiem. Polovica spoločností má obavy z prehĺbenia nerovností, vyplýva z prieskumu Deloitte

Tri štvrtiny firiem očakávajú, že generatívna umelá inteligencia ich do troch rokov zmení. Viac než polovica firiem sa obáva, že jej rozsiahle používanie zvýši ekonomickú nerovnosť a len necelá polovica podnikov dostatočne vzdeláva zamestnancov o možnostiach, prínosoch a význame generatívnej AI. Vyplýva to z nového globálneho prieskumu poradenskej a technologickej spoločnosti Deloitte.

Správa s názvom Stav generatívnej umelej inteligencie vo firmách vychádza z prieskumu medzi viac než 2 800 respondentmi spomedzi najvyšších manažérov spoločností, ktorí majú skúsenosti s umelou inteligenciou, a ich firmy buď realizujú pilotné riešenia, alebo už implementujú riešenia využívajúce generatívnu AI. Účastníkmi prieskumu boli zástupcovia spoločnosti zo šiestich odvetví v 16 krajinách. Hlavným cieľom prieskumu bolo zmapovať, ako sa bude vyvíjať zavádzanie generatívnej AI a či sa naplno využije jej potenciál.

„Sme na prahu veľkej transformácie, v ktorej prináša generatívna umelá inteligencia vlnu inovácií naprieč odvetviami. Tempo, rozsah a možnosti zmien spôsobu fungovania firmy s pomocou Gen AI sú fascinujúce. Manažment je nútený urýchlene zavádzať umelú inteligenciu do procesov, výroby a rozhodovania pri súčasnom vyriešení rizík a zabezpečení súladu s regulačnými požiadavkami,“ hovorí vedúci tímu inteligentnej automatizácie Deloitte Jan Hejtmánek, ktorý je expertom na AI.

Čím viac odbornosti, tým väčší dôraz na inovácie. Ale aj obavy

Tri štvrtiny (79 %) respondentov spomedzi firiem očakávajú, že generatívna AI povedie v horizonte necelých troch rokov k zásadnej transformácii ich firiem. Zároveň však z väčšiny spoločností zaznieva, že sa aktuálne zameriavajú skôr na taktické prínosy, ako je zvýšenie efektivity a zníženie nákladov, než na rast či podporu inovácií. Rovnako ako pri mnohých iných nových technológiách je aj v tomto prípade hlavným prínosom zvýšenie efektivity a produktivity, o ktoré sa spoločnosti podľa svojich slov teraz usilujú (56 %). Menší význam v súčasnosti prikladajú strategickejším oblastiam ako podpora inovácií (29 %) a objavovanie nových nápadov a poznatkov (19 %).

Stránky: 1 2 3

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *