Spoločnosť Corteva Agriscience dokončila odštiepenie od koncernu DowDuPont. Stal sa z nej plne nezávislý celosvetový líder v oblasti poľnohospodárstva

  • Nová spoločnosť je svetovým lídrom dvoch rozsiahlych oblastí, ponuky osív a ochrany plodín, a využíva všetky možnosti digitálnych údajov a nástrojov.
  • Na burze bude spoločnosť obchodovaná pod symbolom CTVA.

 

Wilmington, Delaware, 3. júna 2019 – Spoločnosť Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) oznamuje, že úspešne dokončila odštiepenie od koncernu DowDuPont a stala sa úplne nezávislým svetovým lídrom ponúkajúcim poľnohospodárom komplexné riešenie pre maximalizáciu ich výnosov a ziskov. Corteva Agriscience sa v poľnohospodárskom sektore profiluje ako poskytovateľ pestrej a vyváženej ponuky osív a prípravkov na ochranu plodín. Starostlivo zostavené portfólio produktov sa opiera o najmodernejšie digitálne údaje a bohaté informácie získané z výskumných a inovačných programov.

Rozdelenie kmeňových akcií Cortevy bolo dokončené 1. júna 2019. Každý akcionár koncernu DowDuPont získal namiesto troch akcií tohto koncernu držaných ku dňu 24. mája 2019, keď sa skončilo obchodovanie, jednu kmeňovú akciu Cortevy. Zároveň akcionári dostanú ešte hotovostnú výplatu za zlomkové akcie Cortevy. Kmeňové akcie novej spoločnosti sa na newyorskej burze cenných papierov (NYSE) začnú pod označením „CTVA“ obchodovať už dnes.

„Sme svedkami vzniku poľnohospodárskej spoločnosti úplne nového typu. Ide o spoločnosť, ktorá je schopná zaujať poľnohospodárov svojou ponukou komplexných riešení, ktoré potrebujú pre udržateľný a dlhodobý rast a zaistiť im vyššiu ziskovosť,“ uvádza Jim Collins, generálny riaditeľ spoločnosti Corteva Agriscience, a dodáva: „Sme svetovým lídrom v oblasti ponuky osív a produktov určených na ochranu plodín. Naša hodnota sa už teraz pohybuje na úrovni približne 100 miliárd amerických dolárov a sme presvedčení, že hodnota akcií bude naďalej rásť. Spoliehame sa pritom na špičkové inovačné programy a najmä najrozsiahlejšiu distribučnú sieť, ktorá nám umožňuje jednoduchý a veľmi úzky kontakt so zákazníkmi. V neposlednom rade sa spoliehame na našich viac než 21 000 zamestnancov, ktorí sú odhodlaní pomôcť nám dosiahnuť stanovené ciele –zlepšiť kvalitu života nielen producentov v poľnohospodárstve, ale aj koncových spotrebiteľov, a zabezpečiť udržateľnosť a rozvoj pre budúce generácie.“

Spoločnosť Corteva Agriscience pôsobí vo viac než 140 krajinách a jej čistý obrat v roku 2018 dosiahol 14 miliárd amerických dolárov. Spoločnosť má viac ako 150 výskumných a vývojových zariadení a produkuje viac ako 65 účinných látok.

„Ako nový nezávislý líder sústredíme pozornosť na investície do inovácií, ktoré nám pomôžu dosiahnuť vyšší organický rast výnosov, než aký je dnes bežný, a tiež zlepšiť výnosnosť investovaného kapitálu,“ uvádza Greg Friedman, výkonný viceprezident a finančný riaditeľ spoločnosti. „Sme na dobrej ceste k naplneniu nášho záväzku dosiahnuť do roku 2021 nákladové synergie vo výške 1,2 miliardy amerických dolárov a v rovnakom období zvýšiť marže. Rovnako dôležitý je aj náš záväzok vrátiť akcionárom významnú časť kapitálu prostredníctvom dividend a odkupov akcií.“

Pomenovanie spoločnosti Corteva Agriscience je odvodené od výrazov znamenajúcich „srdce“ a „príroda“ (kohr-‚teh-vah). S úctou a rešpektom sa obracia k histórii a zároveň hľadí do budúcnosti, v ktorej si stanovila záväzky v podobe zvyšovania produktivity poľnohospodárskych producentov a starostlivosti o zdravie a kvalitu života spotrebiteľov. Hlavným sídlom spoločnosti je Wilmington v americkom štáte Delaware. Globálne obchodné centrá sú umiestnené v meste Johnston v Iowe a v Indianapolise v Indiane. Dôležitú úlohu zohrávajú tiež hlavné regionálne pobočky v kanadskom Calgary, juhoafrickom Johannesburgu, švajčiarskej Ženeve, brazílskom Alphaville a Singapure.

Ďalšie informácie o spoločnosti Corteva Agriscience nájdete na jej webovom sídle v časti pre investorov: www.corteva.com/investors.

O spoločnosti Corteva Agriscience

Spoločnosť Corteva Agriscience ponúka poľnohospodárom na celom svete najkomplexnejšie portfólio produktov a služieb na maximalizáciu výnosov a ziskovosti vrátane radu najpopulárnejších značiek v odbore, ako sú napríklad osivá Pioneer®, Granular® alebo Brevant a oceňované produkty v oblasti ochrany plodín a zároveň uvádza na trh celý rad noviniek. Pri napĺňaní svojho cieľa neustále zlepšovať život producentom i spotrebiteľom a zaistiť pokrok pre budúce generácie úzko spolupracuje so všetkými subjektmi v oblasti produkcie a spracovania potravín. Corteva Agriscience bola pôvodne poľnohospodárskou divíziou koncernu DowDuPont. Od 1. júna 2019 ide o plne nezávislú spoločnosť s verejne obchodovanými akciami. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.corteva.com.

Sledujte spoločnosť Corteva Agriscience na FacebookuInstagrameLinkedIne, Twitteri a YouTube.

#   #   #

® TM SM Ochranné známky a značky služieb Dow AgroSciences, DuPont alebo Pioneer a ich pridružených spoločností alebo príslušných vlastníkov.

Upozornenie týkajúce sa výhľadových vyhlásení

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia v zmysle § 21E amerického zákona o burzách cenných papierov z roku 1934, v znení neskorších úprav, a § 27A zákona o cenných papieroch z roku 1933, v znení neskorších úprav. V takýchto výrokoch sa používajú výrazy ako „plánuje sa“, „očakáva sa“, „bude“, „predpokladá sa“, „domnieva sa“, „má v úmysle“, „chystá sa“, „ciele“, „odhady“ a ďalšie výrazy s podobným významom. Výhľadovými vyhláseniami sú všetky vyhlásenia, ktoré opisujú očakávania alebo plány do budúcnosti, vrátane vyhlásení o rastovej stratégii, vývoji produktov, regulatórnom schválení, trhovom postavení, očakávaných prínosoch aktuálnych akvizícií, načasovaní očakávaných prínosov reštrukturalizačných krokov, výsledkov nepredvídateľných dejov, ako sú súdne spory alebo ekologické záležitosti, výdavky a finančné výsledky, ale aj očakávaných prínosov odštiepenia spoločnosti Corteva od koncernu DowDuPont.

Výhľadové vyhlásenia vychádzajú z určitých predpokladov a očakávaní budúcich udalostí, ktoré nemusia byť presné alebo sa vôbec nemusia naplniť. K výhľadovým vyhláseniam sa tiež viažu rizika a neistoty, na ktoré spoločnosť Corteva v mnohých prípadoch nemá žiadny vplyv. Zásadné rozdiely medzi skutočnými výsledkami spoločnosti a tým,o sa uvádza vo výhľadových vyhláseniach, môžu okrem iného viesť k prerušeniu podnikateľskej činnosti, prevádzkovým problémom, finančným stratám, vzniku právnej zodpovednosti voči tretím osobám a podobným rizikám, z ktorých každé môže mať významný nepriaznivý vplyv na podnikanie, prevádzkové výsledky a finančný stav spoločnosti Corteva. Okrem toho môžu existovať aj ďalšie riziká a neistoty, ktoré spoločnosť Corteva nie je schopná momentálne pomenovať alebo pri ktorých v súčasnosti neočakáva, že by mali významný vplyv na jej činnosť.

Ak je vo výhľadovom vyhlásení vyjadrený odhad alebo predpoklad budúcich výsledkov či udalostí, vychádza z aktuálnych plánov a očakávaní vedenia Cortevy vyjadrených v dobrej viere a v dôvere v ich racionálny základ, pričom však nie je možné zaručiť, že sa tento odhad či predpoklad naplní alebo dosiahne. Spoločnosť Corteva odmieta akúkoľvek povinnosť aktualizovať alebo upravovať výhľadové vyhlásenia, iba ak to vyžaduje platný zákon. Podrobná diskusia o určitých konkrétnych rizikách a neistotách, ktoré môžu viesť k odlišným výsledkom a udalostiam oproti tomu, čo uvádzajú výhľadové vyhlásenia, je uvedená vo vyhlásení spoločnosti Corteva k registrácii na formulári č. 10 podanom Komisii pre cenné papiere a burzy USA.

Kontakt pre médiá:
Gregg M. Schmidt
+1 302 485 3260
gregg.m.schmidt@corteva.com

Kontakt pre investorov:
Megan Britt
+1 302 485 3279
megan.britt@corteva.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *