Technická univerzita v Košiciach používa pri výučbe softvér SAS

Študentov, ktorí sa naučia analyzovať a interpretovať dáta, čakajú široké možnosti uplatnenia na trhu práce a nadpriemerné príjmy.

Ekonomická fakulta druhej najväčšej technologickej univerzity na Slovensku – Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) – využíva pri výučbe už druhý rok analytický softvér SAS. Študenti sa učia so špičkovými analytickými nástrojmi pracovať v rámci predmetu Štatistické metódy v systéme SAS. Ide o jeden z povinne voliteľných predmetov určený študentom druhého a tretieho ročníka.

V druhom semestri, v ktorom sa predmet na Ekonomickej fakulte TUKE vyučuje, sa naň prihlásilo 23 študentov, čo je vzhľadom ku kapacite počítačovej učebne maximálny možný počet. „Záujem o predmet v druhom ročníku rapídne vzrástol. Keďže učebňa má obmedzený počet miest, môžeme predpokladať, že záujem bol ešte vyšší,“ uviedla Erika Liptáková, ktorá predmet vyučuje.

Študenti si v rámci štúdia Štatistických metód v systéme SAS osvoja prácu so softvérom SAS Enterprise Guide, v ktorom sa naučia testovať hypotézy, robiť regresné a korelačné analýzy, logistické regresie, aj faktorové a zhlukové analýzy.

Pre študentov je zaujímavá najmä skutočnosť, že SAS používajú mnohé veľké firmy, čo im otvára dvere k zaujímavým príležitostiam na pracovnom trhu,“ konštatuje docent Technickej univerzity v Košiciach Tomáš Želinský, ktorý je garantom predmetu.

Schopnosti analyzovať dáta, dať im zmysel a využiť analytiku pri rozhodovaní, sú v súčasnosti na trhu práce mimoriadne žiadané, čo sa odráža aj na platovom ohodnotení. Podľa štúdie Money a Payscale je ovládanie softvéru SAS na americkom trhu práce vôbec najcennejšia zručnosť, ktorá po očistení iných faktorov zvyšuje príjem ľudí v priemere o 6,1 %.

Linkedin, ktorý každoročne analyzuje náborové aktivity firiem, zaradil štatistické analýzy a dolovanie dát v ostatných dvoch rokoch na prvé a druhé miesto v rebríčku 25 celosvetovo najžiadanejších zručností na trhu práce.

Schopnosti manažovať, analyzovať a modelovať dáta, patria aj na Slovensku k vysoko nedostatkovým – a tým pádom aj cenným. Dátová analytika začína byť žiadaná nielen v marketingu, ale napríklad aj v logistike, vo výrobe či na oddeleniach rizík,“ dodáva Hana Kvartová, country manažérka firmy SAS pre Slovensko a Českú republiku.

O SPOLOČNOSTI SAS

SAS je lídrom v analytike. Prostredníctvom inovatívneho softvéru a služieb v oblasti analytiky, business intelligence a data managementu, SAS pomáha viac ako 75 000 spoločnostiam robiť lepšie rozhodnutia rýchlejšie. Už od roku 1976 dáva SAS svojim zákazníkom po celom svete THE POWER TO KNOW®.
Na Slovensku má SAS svoje zastúpenie od roku 1995 a špecializuje sa najmä na finančný sektor, telekomunikácie, energetiku a akademickú oblasť. Medzi najvýznamnejších klientov SAS-u na Slovensku patria: VÚB, a.s.; Slovenská Sporiteľňa, a.s.; Tatra banka, a.s.; Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia; OTP Banka Slovensko, a.s.; Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; Kooperativa poisťovňa, a.s. VIG ; Union poisťovňa, a.s; Slovak Telekom, a.s., Štatistický úrad SR a iné. Viac informácií nájdete na: www.sas.com/slovakia.

SAS a všetky ďalšie názvy produktov a služieb SAS Institute Inc. Sú registrovanými ochrannými známkami SAS Institute Inc. v USA a ďalších krajinách. ® označuje registráciu v USA. Ďalšie značky a názvy produktov sú ochrannými známkami konkrétnych spoločností.© 2016

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *