AmosFest: Univerzita Komenského zakladá novú tradíciu

Bratislava 21. septembra 2016: V utorok 27. septembra 2016 sa pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., uskutoční pilotný ročník študentského festivalu AmosFest.

Festival sa uskutoční v priestoroch a areáli Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK. Jeho iniciátorom je študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.

Podujatie má vytvoriť priestor na zviditeľnenie sa fakúlt UK a študentských organizácií (napr. ELSA – Združenie študentov práva, Bratislavský spolok medikov, Slovenský spolok študentov farmácie a pod.), ktoré pri nich pôsobia, posilniť vzťah študentov k Univerzite Komenského a motivovať ich pre činnosť v záujmových organizáciách pôsobiacich pri UK. AmosFest je organizovaný ako „predskokan“ pri príležitosti blížiaceho sa 100. výročia založenia UK (v roku 2019).

„AmosFest predstavuje nový druh študentského podujatia, ktorého cieľom je vytvoriť priestor pre neformálne stretnutia študentov, zamestnancov a absolventov z rôznych fakúlt Univerzity Komenského v jednom priestore a čase, ako aj privítať – imatrikulovať -novoprijatých študentov, prvákov na UK, do vysokoškolského prostredia,“ hovorí za iniciátorov podujatia Bc. Róbert Zsembera, študent Pedagogickej fakulty UK.

Nosná časť akcie zahŕňa športové aktivity – futbal, basketbal, florbal, stolný futbal, ale i šach. Medzi sprievodnými aktivitami nebudú chýbať prezentácia študentských spolkov UK, cestovateľské kino či spoločenské hry. Zaujímavou časťou budú diskusie, napr. o tom, ako urobiť z dobrého nápadu biznis či beseda so slovenskými olympionikmi, ktorí sa zúčastnili na Hrách XXXI. olympiády 2016 v Riu.

„Vítam iniciatívu našich študentov, ktorí chcú aj takouto formou podporiť príslušnosť študentov k značke univerzity. Rovnako tak verím, že z tohto podujatia sa nám podarí vytvoriť peknú tradíciu, ktorá vyvrcholí v roku 2019 oslavou storočnice našej univerzity,“ dodáva rektor UK prof. Karol Mičieta

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *