Aké povinnosti plynú pre firmy pri zamestnávaní cudzincov?

Zjednodušenie administratívnej záťaže pre zamestnancov a uľahčenie podmienok pre vnútropodnikové presuny v rámci iných krajín a sezónnych prác – to by mala priniesť pripravovaná novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá by mala vstúpiť do platnosti koncom novembra tohto roka. Ak zamestnávate cudzincov, resp. uvažujete nad hľadaním kvalifikovaných pracovníkov za hranicami SR, nasledujúca infografika vám pomôže zorientovať sa v problematike.

Navrhované zmeny, ktoré momentálne prebiehajú pripomienkovaním novely zákona:

  • Zamestnávanie pri sezónnych prácach v dvoch režimoch – do 90 dní bude postačovať len povolenie na zamestnanie, pri predĺžení na max. 180 dní bude naďalej potrebný prechodný pobyt
  • Vnútropodnikové presuny – zjednodušenie procesu v prípade udeleného prechodného pobytu, ak je platný doklad o pobyte vydaný niektorým z členských štátov
  • Predĺženie platnosti modrej karty na max. 4 roky
  • Skrátenie lehoty posúdenia žiadosti o prechodný pobyt na 30 dní
  • Predĺženie lehoty na nájdenie si nového zamestnania na 60 dní pri strate zamestnania

info_cudzinci_550px

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *