Párovanie pracovných ponúk s uchádzačmi naprieč EÚ

Európsky parlament vo štvrtok schválil legislatívny návrh, ktorý zefektívni fungovanie siete Európskych služieb zamestnanosti (EURES). Nové nariadenie, na ktorého texte sa už poslanci neformálne dohodli s Radou (ministrov) EÚ, zlepší prepojenie databáz voľných pracovných miest, čo umožní ľahšie spárovanie ponúk s uchádzačmi. Posilní sa tiež postavenie sociálnych partnerov a rozšíria sa služby poskytované mladým ľuďom a uchádzačom v cezhraničných regiónoch.

EURES portál by mal v budúcnosti automaticky spárovať životopis uchádzača s vhodnými aktuálnymi pracovnými ponukami. Databáza celoúnijného portálu bude zároveň obsahovať všetky ponuky, ktoré zverejnia poskytovatelia verejných služieb zamestnanosti v jednotlivých členských štátoch.

Kompromisné znenie nových predpisov, na ktorých sa poslanci dohodli so zástupcami členských štátov v Rade koncom roka 2015, Parlament schválil pomerom hlasov 576 (za): 56 (proti): 21 (zdržalo sa hlasovania).

„V niektorých krajinách EÚ vidíme vysokú mieru nezamestnanosti, zároveň však inde existujú dva milióny neobsadených pracovných miest v dôsledku nedostatku kvalifikovaných pracovníkov. Platforma EURES by v prvej fáze rozšírenia mala umožniť prístup k stovkám voľných pracovných miest (…) Nikdy predtým sme nemali tak užívateľsky ústretový spôsob poskytovania tak veľkej podpory, a to najmä pre mladých uchádzačov o zamestnanie, pre ktorých je teraz sprístupnenie svojho životopisu pre akéhokoľvek zamestnávateľa naprieč Európou na dosah ruky,“ uviedol spravodajca legislatívneho návrhu a hlavný parlamentný vyjednávač Heinz K. Becker (EPP, AT).

Služba automatického párovania vhodných pracovných ponúk so žiadosťami bude uchádzačom bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť k dispozícii bezplatne a prístup k nej bude zabezpečený aj pre osoby so zdravotným postihnutím. Diskriminácia v rámci ponúk súvisiaca napríklad s výškou odmeny za prácu či pracovnými podmienkami pre uchádzačov z rôznych štátov, bude neprípustná.

Parlamentní vyjednávači počas rokovaní s členskými štátmi presadili rozšírenie databázy tak, aby v jej rámci mohli získať členský status aj súkromné organizácie za predpokladu, že budú poskytovať služby zamestnancom aj zamestnávateľom. Do kompromisného textu zároveň pretlačili pozmeňujúce návrhy, ktoré prostredníctvom podporných služieb posilnia trhy práce v cezhraničných regiónoch. Zabezpečili tiež, aby sa povinnosť zverejňovať voľné pracovné miesta v databáze EURESu nevzťahovala na učňovskú prípravu a stáže, ktoré sú súčasťou aktívnych politík trhu práce členských štátov.

Ďalší postup

Nariadenie, ktoré schválil Európsky parlament, musí pred vstupom do platnosti formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Účinnosť nadobudne dvadsať dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ, členské štáty však budú mať dva roky na jeho zavedenie do praxe.

Súvislosti

Celoúnijná databáza voľných pracovných miest EURES bola zriadená v roku 1993 ako sieť spolupracujúcich entít, ktorá spájala Európsku komisiu, poskytovateľov verejných služieb zamestnanosti zo všetkých členských štátov EÚ, ale aj zo Švajčiarska, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, ako aj partnerov, medzi ktorých patrili súkromné pracovné 1/2 agentúry, odbory a zamestnávateľské zväzy či asociácie.

Medzi nedostatky EURESu dnes patrí neúplný zoznam pracovných ponúk a databáza životopisov, obmedzený potenciál automatického párovania ponúk so žiadosťami, či nedostatočné cezhraničné informácie v oblasti trhu práce. Počet ľudí pracujúcich v iných členských štátoch v súčasnosti dosahuje 7,5 milióna – ide o 3,1% aktívnej populácie EÚ.

Okrem internetového portálu disponuje EURES aj sieťou pozostávajúcou približne z 1.000 poradcov naprieč Európou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *