Kariérny deň na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach

Po úspešnej vlaňajšej premiére ponúka Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach svojim študentom opäť príležitosť stretnúť možných budúcich zamestnávateľov, a to priamo na akademickej pôde, kde práve študujú.

Podujatie s názvom Career Day na Filozofickej fakulte UPJŠ organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v spolupráci s Národným kariérnym centrom. Je určené najmä pre študentov magisterských študijných programov a tiež pre končiacich študentov bakalárskych študijných programov, ktorí sa priamo na fakultnej pôde môžu neformálne stretnúť a diskutovať (Table Talk diskusie pre študentov) – aj individuálne pri šálke kávy (Coffee Time pre študentov) – so zástupcami významných zamestnávateľov na Slovensku aj v zahraničí. Na minuloročnom premiérovom kariérnom dni sa zúčastnili aj špičkové medzinárodné firmy, ako napr. Accenture, Amazon, AT&T alebo T-Systems.

Študentom Filozofickej fakulty UPJŠ sa tak opäť ponúka jedinečná možnosť získať cenné informácie, ako a kde sa môžu uplatniť po skončení štúdia (ale aj počas neho) alebo o ponukách brigád, stáží či realizácii diplomových prác vo firmách. Vedenie FF UPJŠ vníma podujatie ako prejav mimoriadneho záujmu fakulty a univerzity o potreby praxe a zároveň ako významnú príležitosť pre študentov získať dôležité informácie a skúsenosti. Vlani túto možnosť využilo bezmála 500 študentov.

Carrer Day na Filozofickej fakulte UPJŠ sa uskutoční v stredu 25. októbra 2017 v čase od 9:00 do 11:00 v budove Minerva v areáli FF UPJŠ na Moyzesovej 9 v historickom centre mesta Košice.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *