Minimum teórie, skúškou je trh

Popri predmetoch v rámci zvolených študijných programov si môžu študenti Žilinskej univerzity (UNIZA) zaradiť do svojho rozvrhu aj jeden špeciálny predmet. Je otvorený študentom všetkých ročníkov bez ohľadu na fakultu či zameranie, ktoré študujú. Predmet Povolanie podnikateľ môže absolvovať každý. Jedinou podmienkou je chuť a snaha pracovať na svojom vlastnom podnikateľskom nápade.

Predmet zastrešuje Katedra makro a mikroekonomiky Fakulty riadenia a informatiky UNIZA spolu s Vedeckotechnologickým parkom Žilina. Vyučujúcimi sú externí konzultanti, ktorí pomáhajú s rozpracovaním nápadov mladých ľudí, ktorým nechýba ambícia uspieť na trhu. Študenti môžu využiť konzultácie expertov z praxe. Tí väčšinou poradia s programovaním aplikácie, marketingom, prípravou business plánu. „Vyučovanie predmetu je postavené na najnovších metodikách, ktoré pomáhajú pri rozvoji startupov na celom svete. Dôležité je, že študenti majú čo najmenej teórie a získané poznatky od konzultantov hneď aplikujú v praxi. Musia sa so svojím nápadom hneď od začiatku podrobiť skúške, ktorou je trh,“ vysvetľuje koordinátor predmetu Ing. Andrej Rybovič, MSc. Väčšina študentov si mysli, že samotný nápad je úspech. „Nie je to celkom pravda, samotný nápad je len 10% úspechu. Dôležitá je realizácia a overenie na trhu,“ dopĺňa Andrej Rybovič.

Študent Žilinskej univerzity Ján Sopko absolvoval predmet v akademickom roku 2015/2016: „Povolanie podnikateľ hodnotím veľmi pozitívne, bol jedným z najzaujímavejších predmetov prvého semestra 2. ročníka. Získal som skúsenosť ako navrhnúť spoločný projekt, pracovať v tíme, ako si určiť priority pri začínajúcom podnikateľskom projekte“. Predmet absolvovala aj študentka Fakulty riadenia a informatiky Mária Demjanovičová, zakladateľka úspešného startupu PURE JUNK. Tím mladých ľudí navrhuje a vyrába nábytok a doplnky z recyklovaných materiálov. Nedávno získala Mária Demjanovičová so svojím startupom v súťaži Študentská podnikateľská cena 2015 cenu ministra školstva v kategórií najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh. Ďalšími zaujímavými projektmi, na ktorých pracovali študenti UNIZA počas predmetu Povolanie podnikateľ sú napr. kompostuj.me, climbguide.sk a sportpass.me.

„Dvojsemestrálny celouniverzitný predmet Povolanie podnikateľ rozvíja u študentov kreatívne myslenie, vzájomnú komunikáciu, obchodné i organizačné zručnosti. Spolupracujú s mentormi a počas procesu premeny dobrého nápadu na reálny produkt či službu, získavajú dôležité skúsenosti, ktoré ocenia pri vlastnom podnikaní alebo v budúcom zamestnaní. Teší nás, že predmet je u študentov každým rokom populárnejší,“ uviedol prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

Povolanie podnikateľ v číslach

  • Najstarší podnikateľský program pre vysokoškolákov na Slovensku a prvý startup program na Slovensku. Nultý ročník programu sa organizoval v roku 2009.
  • V rámci predmetu sa organizovalo viac ako 80 podujatí – stretnutia s úspešnými podnikateľmi, diskusie, workshopy.
  • Študentské tímy doteraz pracovali na viac ako 40-tich nápadoch a získali viac ako 750 hodín mentoringu.

Viac informácií: http://vtpzilina.sk/#startup-program

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *