Programové vyhlásenie vlády má veľa dobrých myšlienok

Nová štátna politika, envirovýchova, ale aj boj proti klimatickej zmene či odstraňovanie starých environmentálnych záťaží. Greenpeace Slovensko víta mnohé vládne priority v oblasti kapitoly životného prostredia. O čosi znepokojujúcejšie vníma opatrenia v oblasti pôdohospodárstva.

Vláda predstavila programové priority pre nasledujúce volebné obdobie. Z hľadiska tém, ktorým sa organizácia Greenpeace Slovensko venuje, ide podľa ochranárov o dokument plný dobrých myšlienok.

„Z hľadiska tém, ktorým sa venujeme, sme veľmi radi, že sa envirotémy a dôležitosť ochrany životného prostredia nespomínajú iba v kapitole životného prostredia, ale spomínajú sa aj v ďalších častiach programového vyhlásenia. Ten presah považujeme za veľmi dôležitý. Zároveň oceňujeme, že chce vláda klásť dôraz na otvorené vládnutie a občiansku participáciu, o čom svedčí deklarovaný zámer viesť dialóg v rámci  tzv. „zelenej tripartity“ so samosprávami, podnikateľským sektorom a mimovládnymi organizáciami,“ uviedla hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.

Pokiaľ ide o kapitolu životného prostredia, Greenpeace Slovensko veľmi pozitívne hodnotí zapracovanie problematiky klimatickej zmeny do programového vyhlásenia vlády.

„Klimatická zmena je tu, zatiaľ je nezvratná a preto je dôležité, aby sa vláda sústredila na podporu ambicióznych zelených projektov či podporu energie z obnoviteľných zdrojov,“ dodala Ábelová.

Keďže sa organizácia v minulosti venovala environmentálnym záťažiam, víta, že tejto téme chce vláda venovať špeciálnu pozornosť. Túto problematiku totiž považuje aj naďalej za jeden z najvážnejších environmentálnych problémov Slovenska.

„Je dôležité, že vláda reflektuje, aký vážny problém predstavujú chátrajúce sklady toxických chemikálií, opustené odkaliská, či kontaminované areály bývalých priemyselných podnikov, ktoré nám tu zanechal bývalý režim a obdobie privatizácie. Vítame, že plánuje vyčleniť finančné prostriedky na ich sanáciu, keďže množstvo z nich predstavuje aj dnes závažné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie,“ myslí si koordinátorka toxickej kampane Ivana Kohutková z Greenpeace Slovensko.

Z opatrení pre oblasť pôdohospodárstva organizácia víta opatrenia, ktoré majú za cieľ podporovať začínajúcich, mladých a malých poľnohospodárov a vytvárať pre nich podmienky, aby sa dokázali uplatniť na voľnom trhu. Pozitívne tiež je, že si rezort dal za cieľ podporovať prípravu opatrení súvisiacich s adaptáciou poľnohospodárstva na zmenu klímy a podporovať prispôsobovanie lesov účinkom klimatickej zmeny. Trochu v rozpore s týmto cieľom však pôsobí deklarovaná podpora politiky ťažby dreva a konečného spracovania slovenského dreva.

„Ako nedostatok vnímame, že program nespomína snahu o ekologizáciu poľnohospodárstva. Spomína iba podporu ekologizácie a ekonomiky lesnej výroby. Nedáva si ale za cieľ podporiť ekologizáciu rastlinnej alebo zmiešanej výroby. Takisto nám medzi cieľmi chýbajú opatrenia na ochranu včiel, či  reguláciu nebezpečných pesticídov,“ myslí si koordinátorka kampane Greenepace Slovensko Katarína Nikodemová.

O čosi viac mohla vláda rozpracovať problematiku ochrany prírody a biodiverzity, chýba tiež zefektívnenie, prípadne posilnenie kompetencií Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Pozitívny je však dôraz na environmentálne vzdelávanie mládeže.

„Programové vyhlásenie vlády vnímame aj napriek niektorým „muchám“ ako dokument plný dobrých a zaujímavých myšlienok, ktoré by mohli zlepšiť stav životného prostredia na Slovensku. Dôležité však bude, čo sa vláde podarí za štyri roky z týchto sľubov premeniť na skutočnosť,“ uzavrela Ábelová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *