Greenpeace Slovensko

Greenpeace Slovensko predstavil novú internetovú stránku Farmári farmárom. Tá prináša prípadové štúdie z európskych fariem, na ktorých sa úspešne pestuje bez použitia pesticídov či umelých hnojív. Zároveň má slúžiť ako platforma pre výmenu informácií medzi farmármi. Do projektu sa zatiaľ okrem Slovenska zapojili aj Belgicko, Bulharsko, Grécko a Francúzsko. AkoPokračovať v čítaní

Organizácia Greenpeace publikovala novú verziu „čiernej listiny pesticídov v EÚ“. Listina hodnotí všetky pesticídy autorizované Európskou úniou a ich vplyv na ľudí či životné prostredie. Zoznam čiernej listiny má zároveň slúžiť ako nástroj pre politikov, spracovateľov potravy a obchodný sektor, aby odstránili používanie pesticídov s vysokou toxicitou. Zoznam analyzuje 520Pokračovať v čítaní

Nová štátna politika, envirovýchova, ale aj boj proti klimatickej zmene či odstraňovanie starých environmentálnych záťaží. Greenpeace Slovensko víta mnohé vládne priority v oblasti kapitoly životného prostredia. O čosi znepokojujúcejšie vníma opatrenia v oblasti pôdohospodárstva. Vláda predstavila programové priority pre nasledujúce volebné obdobie. Z hľadiska tém, ktorým sa organizácia Greenpeace Slovensko venuje,Pokračovať v čítaní