Zmeny v MHD od februára 2015

Dopravný podnik upozorňuje cestujúcu verejnosť, že pre rekonštrukciu električkovej trate na Štúrovej ulici dôjde od februára (1.2.2015) k zmenám v MHD. Na Štúrovej bude úplne vylúčená doprava medzi križovatkami s Kuzmányho a Moyzesovou ulicou. Premávať nebude trolejbusová doprava a nahradia ju autobusy. Dopravný podnik pristúpil k tomuto kroku z dôvodu zachovania kvality poskytovaných služieb tým, že cestujúci nebudú musieť prestupovať medzi trolejbusom a autobusom na Mlynskej Bašte. Všetky linky premávajúce týmto úsekom budú obojsmerne jazdiť po dočasnej obchádzkovej trase Žiškova – Kukučínova – Rastislavova.

Pre pokračujúcu modernizáciu električkových tratí dôjde od februára (1.2.2015) k prerušeniu prevádzky električkovej dopravy v úseku Moldavská – Staničné námestie. Električky budú preto premávať na Moldavskej ulici len po zastávku Idanská. Električková doprava na Južnej triede bude ukončená na zastávke Námestie osloboditeľov na Južnej triede. Zavádza sa náhradná autobusová linka X6 na trase Staničné námestie – Moldavská – DPMK a späť. Trasa náhradnej autobusovej linky X7 a X9 sa nemení.

Podrobnejšie informácie o zmenách trás električkovej dopravy a trase liniek náhradnej autobusovej dopravy:

Linky 2, 7 a R5 nepremávajú.

Linka 3 premáva po skrátenej trase: NAD JAZEROM, VAŽECKÁ – VSS, KRIŽOVATKA – RYBA – NÁM. OSLOBODITEĽOV a späť.

Linka 4 premáva po skrátenej trase: BARCA – RYBA – NÁM. OSLOBODITEĽOV a späť.

Linka 6 premáva len v pracovných dňoch po skrátenej trase: AMFITEÁTER – TERASA – SOŠ AUTOMOBILOVÁ – IDANSKÁ a späť.

Linka 9 premáva po zmenenej trase: NAD JAZEROM, VAŽECKÁ – ALEJOVÁ – TERASA – BOTANICKÁ ZÁHRADA a späť.

Linka R1 premáva ako linky R4, R6 a R7 s prestupom z/na linku X6 na zastávke Spoločenský pavilón.

Linka R3 premáva ako linka R4.

Linky R2, R4, R6 až R8 premávajú bez zmeny trasy.

Linka 5 je nahradená autobusom po trase: Staničné námestie  Námestie osloboditeľov (autobusová zastávka) – Krajský súd (autobusová zastávka) – Zimný štadión (električková zastávka) – Idanská (električková zastávka) – SOŠ automobilová (autobusová zastávka) – Moldavská, obchodné centrá (autobusová zastávka) – OC Optima (autobusová zastávka linky 10) a späť.

Trasa náhradnej autobusovej linky X6:

v smere D P    M E S T A K O Š I C E S T A N I Č N É    N Á M E S T I E

DP mesta Košice (zastávka linky 10)  Spoločenský pavilón (zastávka linky 10) – SOŠ automobilová (zastávka linky 10) – Idanská (električková zastávka) – Zimný štadión (električková zastávka) – Krajský súd (dočasná autobusová zastávka pri Steel Aréne) – Dom umenia (zastávka linky 10) – Námestie osloboditeľov (zastávka linky 16) – Senný trh (zastávka linky 16) – Staničné námestie.

v smere S T A N I Č N É    N Á M E S T I E D P    M E S T A K O Š I C E

Staničné námestie (zastávka linky 24) – Jakabov palác – Senný trh (električková zastávka) – Námestie osloboditeľov (autobusová zastávka pred Hiltonom) – Dom umenia (zastávka linky 15 na Rastislavovej ulici) – Krajský súd (zastávka linky 10) – Zimný štadión (električková zastávka) – Idanská (električková zastávka) – SOŠ automobilová (električková zastávka) – Spoločenský pavilón (električková zastávka) – DP mesta Košice (zastávka linky 10).

x6

Trasa náhradnej autobusovej linky X7:

v smere H A V L Í Č K O V A S T A N I Č N É    N Á M E S T I E

Havlíčkova (električková zastávka) – Krajský úrad (zastávka linky 18) – Botanická záhrada (zastávka linky 12 na Němcovej ulici) – Technická univerzita (električková zastávka) – Zimná (električková zastávka) – Radnica Starého mesta (električková zastávka) – Radnica Starého mesta (zastávka linky 17 na Moyzesovej ulici) – Slovenský rozhlas (zastávka linky 12) – Alžbetina, Rektorát UPJŠ (zastávka linky 12) – Dom umenia (zastávka linky 10) – Námestie osloboditeľov (zastávka linky 16) – Senný trh (zastávka linky 16) – Staničné námestie (autobusová zastávka linky 24).

v smere S T A N I Č N É    N Á M E S T I E H A V L Í Č K O V A

Staničné námestie (zastávka linky 24) – Jakabov palác – Senný trh (električková zastávka) – Námestie osloboditeľov (zastávka pred Hiltonom) – Dom umenia (zastávka linky 12 na Moyzesovej ulici) – Alžbetina, Rektorát UPJŠ (zastávka linky 12) – Slovenský rozhlas  Radnica Starého mesta (dočasná autobusová zastávka na Moyzesovej ulici) – Radnica Starého mesta (električková zastávka) – Zimná (zastávka linky 19) – Technická univerzita (zastávka linky 12) – Botanická záhrada (zastávka linky 12 na Watsonovej ulici) – Havlíčkova (zastávka linky 14).

x7

Trasa náhradnej autobusovej linky X9 :

v smere H A V L Í Č K O V A A M F I T E Á T E R

Havlíčkova (električková zastávka) – Krajský úrad (električková zastávka na Komenského ulici) – Poliklinika Sever (električková zastávka) – Nám. Maratónu mieru (dočasná zastávka na Strojárenskej ulici) – Radnica Starého mesta (električková zastávka na ulici Čsl. armády) – Amfiteáter (dočasná zastávka v strede parkoviska).

v smere: A M F I T E Á T E R H A V L Í Č K O V A

Amfiteáter (dočasná zastávka v strede parkoviska) – Radnica Starého mesta (električková zastávka) – Radnica Starého mesta (zastávka linky 36 na Bačíkovej ulici) – Nám. Maratónu mieru (zastávka linky 36 na Továrenskej ulici) – Mlynská bašta – Poliklinika Sever (električková zastávka na Komenského ulici) – Krajský úrad (električková zastávka) – Havlíčkova (zastávka linky 14).

x9

Linka 57 premáva po zmenenej trase: Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – Považská, Nová nemocnica – Botanická záhrada.

Spojenie Staničné námestie – Námestie osloboditeľov – Terasa je zabezpečené linkami X6 a 10 s prestupom na zastávke SPOLOČENSKÝ PAVILÓN na električky liniek 6, 9, R4 a R7 a naopak.

Spojenie Staničné námestie – VA USS je zabezpečené linkou X6 s prestupom na zastávke SPOLOČENSKÝ PAVILÓN na električky R4, R6 a R7 a naopak.

Spojenie Nám. Maratónu mieru – Terasa je zabezpečené linkou X9 s prestupom na zastávke AMFITEÁTER na linky 6 9 R4 R7 a naopak.

Z dôvodu uzávierky premávajú linky X6 10 11 20L 21 23 25 31 52 56 71 72 N2 N3 N71 odklonom cez ulice Žižkova – Kukučínova – Rastislavova, pričom zastavovanie na zastávkach sa nemení. Naviac je zriadená zastávka “KRAJSKÝ SÚD“ pod Steel arénou smer Námestie osloboditeľov.

Vyluka štúrová

Žiadame cestujúcich, aby svoje cesty MHD plánovali a realizovali kvôli odklonom a prestupom s dostatočným časovým predstihom.

V prípade zmien vyplývajúcich z postupu rekonštrukčných prác električkových tratí budeme cestujúcich včas informovať. 

Za spôsobené komplikácie sa cestujúcej verejnosti ospravedlňujeme. 

DPMK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *