zmena

1) Na platobnom príkaze v mene euro sa bude uvádzať číslo účtu iba vo formáte IBAN (International Bank Account Number), ktoré je jednoznačným identifikátorom odosielateľa platby, ako aj príjemcu platby IBAN vydaný poskytovateľom platobných služieb (napr. bankou) v SR má vždy 24 pozícií. Každé číslo účtu v tvare IBAN začína dvojmiestnym kódom krajinyPokračovať v čítaní

Rekonštrukcia električkových tratí prinesie ďalšie zmeny v MHD. Udeje sa tak kvôli uzatvoreniu cestno-koľajového prejazdu Štúrova – Južná trieda a čiastočnému otvoreniu križovatky Protifašistických bojovníkov – Rooseveltova. Zmeny sa dotknú nasledujúcich liniek: Autobusové linky x6, x7, 10, 11, 15, 16, 20L, 21, 23, 25, 32, 52, 56, 71, 72, N1, N2,Pokračovať v čítaní

KOŠICE. Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje cestujúcich, že počas letných prázdnin dochádza k zmene cestovných poriadkov električkovej dopravy. Električkové linky 3 a 9 budú premávať podľa cestovných poriadkov platných pre letný prázdninový režim. Autobusová MHD bude do 3.7.2015 jazdiť podľa cestovných poriadkov platných pre pracovné dni – školský rok. Školské spoje užPokračovať v čítaní

Dopravný podnik upozorňuje cestujúcu verejnosť, že od piatka (8.5.2015) dôjde vzhľadom na vykonanú stavebnú úpravu v križovatke Strojárenská – Čsl. armády – Kuzmányho – Hviezdoslavova zlepšujúcu organizáciu dopravy počas výluk k nasledujúcim úpravám trás autobusových liniek MHD X6, 17 a 36: Náhradná linka X6 bude premávať po trase Amfiteáter –Pokračovať v čítaní

Pre začiatok rekonštrukcie ďalších úsekov električkovej trate dôjde od nedele (8.3.2015) k úplnej uzávierke Staničného námestia pre vozidlá MHD. V tejto súvislosti dôjde k zmene umiestnenia zastávok Staničné námestie a tiež k zmenám v trasovaní vybraných autobusových liniek. Na Staničnom námestí bude zároveň zriadený Info stánok, ktorý bude viditeľne označený. VPokračovať v čítaní

Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje cestujúcu verejnosť, že vzhľadom na postupné uzatváranie jednotlivých električkových tratí a priľahlých komunikácií v centre mesta pre prebiehajúcu modernizáciu sa od nedele (15.2.2015) menia trasy liniek 31 a 32 nasledovne: Linka č. 31 bude premávať na trase: Vyšné Opátske – Palackého – Námestie osloboditeľov aPokračovať v čítaní

Z dôvodu uzavretia severnej časti Štúrovej ulice (od zastávky Senný trh po križovatku Štúrova – Moyzesova) kvôli modernizácii električkovej trate dôjde od nedele (15.2.2015) k ďalším zmenám v MHD. Električkové linky 3 a 4 budú premávať len po Námestie osloboditeľov. Nástup a výstup bude umožnený na električkovej zastávke umiestnenej na Južnej triede.Pokračovať v čítaní

Bratislava 9. februára 2015 – Vzhľadom na neúspešný pokus o manažérske prevzatie spoločnosti BENESTRA sa jej vlastníci rozhodli od februára 2015 uskutočniť niektoré personálne zmeny. Spoločnosť BENESTRA teraz vedie Piotr Sieluk na pozícii konateľa a generálneho riaditeľa. „Viem, že spoločnosť BENESTRA stojí na pevných základoch a že disponuje odhodlaným a kvalitným tímom, akoPokračovať v čítaní

Košický dopravný podnik upozorňuje cestujúcich, že od nedele (1.2.2015) sa na autobusových linkách 20L, 25, 31, 52 a 56 zriaďuje zastávka Zimný štadión. Počas výluky električiek budú na tejto zastávke obojsmerne zastavovať spomínané autobusové linky a linky X6, 5, N2 a N3. DPMKPokračovať v čítaní

Dopravný podnik upozorňuje cestujúcu verejnosť, že pre rekonštrukciu električkovej trate na Štúrovej ulici dôjde od februára (1.2.2015) k zmenám v MHD. Na Štúrovej bude úplne vylúčená doprava medzi križovatkami s Kuzmányho a Moyzesovou ulicou. Premávať nebude trolejbusová doprava a nahradia ju autobusy. Dopravný podnik pristúpil k tomuto kroku z dôvoduPokračovať v čítaní