Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach oslávila 90. výročie založenia

28. októbra 2014 si na Malej scéne Štátneho divadla v Košiciach pripomenula 90. výročie svojho založenia Verejná knižnica Jána Bocatia. Slávnostného stretnutie sa okrem súčasných a bývalých zamestnancov knižnice zúčastnili aj osobnosti kultúrneho a spoločenského života zo Slovenska, predstavitelia kultúrnych inštitúcii, zahraniční hostia a tiež ľudia, ktorých život je už dlhé roky spätý s knižnicou.

Podujatie moderovali herec a režisér Peter Vilhan a riaditeľka knižnice PhDr. Klára Kernerová. O umelecké spestrenie sa postarali herci Štátneho divadla Dana Košická a Milan Antol, ktorí predviedli ukážky z hry Rudolfa Schustera Ján Bocatius. Výnimočnosť tohto slávnostného okamihu podčiarklo hudobné vystúpenie kvarteta sláčikového orchestra MUSICA IUVENALIS.

Inštitúcia s názvom Štátna verejná knihovňa, predchodkyňa Verejnej knižnice Jána Bocatia, vznikla uznesením Rady mesta Košice v septembri 1924, pričom nadviazala na knižnicu zaniknutej košickej Právnickej akadémie. Významný podiel na jej vzniku mal Dr. Emil Černaj, rodák z Českého Krumlova. Do Košíc prišiel po trojročnom pôsobení v Univerzitnej knižnici v Prahe. Patrí mu veľká zásluha na tom, že fondy bývalej knižnice Právnickej akadémie zostali v Košiciach, hoci pôvodne sem prišiel pripraviť ich presun do Bratislavy.

V súčasnosti Verejná knižnica Jána Bocatia poskytuje svoje služby na pracoviskách v centrálnej požičovni, piatich pobočkách, regionálnom a hudobnom oddelení. Má 9 500 čitateľov, 280 000 dokumentov; ročne 450 000 výpožičiek a 120 000 návštevníkov, vrátane účastníkov kultúrnych podujatí. V priestoroch knižnice vyvíjajú činnosť viaceré kluby (Fotoklub Nova, Dejepisný spolok, Slovenská numizmatická spoločnosť, Klub priateľov opery a literárny klub KOLIK). Špecifikom knižnice je Galéria Nova, ktorá je jednou z troch galérií na Slovensku zameraných na fotografiu.

V súvislosti s poslaním knižnice jej riaditeľka PhDr. Klára Kernerová povedala: „Výpožičné, informačné a vzdelávacie aktivity, prednášky, besedy, koncerty a výstavy oprávnene zaraďujú Verejnú knižnicu Jána Bocatia v Košiciach už deväť desaťročí medzi významné inštitucionálne základne kultúry a vzdelávania občanov mesta Košice i širšieho regiónu.“ 

VKJB
Foto: Miroslav Vacula

90VKJB15

90VKJB11

90VKJB9

90VKJB1

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *