Žilinská univerzita

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) sa už po druhýkrát zapojí do celosvetovej environmentálnej akcie s názvom Hodina Zeme. V sobotu 19. marca 2016 vo večerných hodinách vypne na jednu hodinu osvetlenie hlavnej budovy a informačných tabúľ v univerzitnom areáli. Týmto symbolickým gestom sa tak UNIZA pridá k ďalším tisíckam inštitúciíPokračovať v čítaní

Popri predmetoch v rámci zvolených študijných programov si môžu študenti Žilinskej univerzity (UNIZA) zaradiť do svojho rozvrhu aj jeden špeciálny predmet. Je otvorený študentom všetkých ročníkov bez ohľadu na fakultu či zameranie, ktoré študujú. Predmet Povolanie podnikateľ môže absolvovať každý. Jedinou podmienkou je chuť a snaha pracovať na svojom vlastnomPokračovať v čítaní

V období od 22. júna do 4. júla 2015 merajú na vybraných miestach v Žiline výskumníci zo Žilinskej univerzity intenzitu dopravy so zameraním na automatickú klasifikáciu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad. Tieto vozidlá detekujú špeciálne kamerové systémy, ktoré sú umiestnené na hlavných ťahoch mesta Žilina. Pri súčasnom monitorovaní dopravných tokov vPokračovať v čítaní