zamestnanie (Page 2)

Cieľom konferencie je hovoriť o existujúcich príležitostiach a hľadať lokálne riešenia zamestnanosti i zamestnanteľnosti mladých ľudí – aktérov so silným potenciálom v miestnom rozvoji. Hostia  konferencie: Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu, SK; Michal Vašečka, Masarykova univerzita, CZ; Branislav Frk, Prešovská univerzita, SK; Dawid Lasek, Združenie Karpatský euroregión Poľsko, PL; Roman Haken, člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, CZ. Konferencia sa uskutoční 27. marcaPokračovať v čítaní

V bratislavskej a košickej pobočke AT&T sa po prvýkrát k stálym zamestnancom na pár hodín pridali noví kolegovia – žiaci stredných škôl z rôznych regiónov Slovenska. Stredoškoláci si mohli reálne vyskúšať, ako v praxi vyzerá práca vo veľkej medzinárodnej firme a odborníci z AT&T žiakom radili, ako úspešne rozvíjať ich nápady a presadiťPokračovať v čítaní

Študovať na strednej odbornej škole sa oplatí. Dokazujú to nielen čísla, ale aj výpovede samotných absolventov a zamestnávateľov. Svedčí o tom aj trh práce s neustále sa rozrastajúcim počtom voľných pracovných miest práve pre absolventov SOŠ. Tie sú navyše obsadzované prekvalifikovanými vysokoškolákmi, bez zodpovedajúcich praktických skúseností. Narastajúci dopyt po stredoškolákoch môže byť spôsobenýPokračovať v čítaní

Košice 7. júl – Nadmerné teplo na pracoviskách môže ohroziť zdravie zamestnancov či spôsobiť zdravotné problémy. V letných mesiacoch teploty na viacerých pracoviskách môže ovplyvňovať počasie. Za bezpečnosť a zdravie zamestnancov vždy zodpovedá zamestnávateľ, ktorý musí zabezpečiť vhodné pracovné podmienky na ochranu zdravia zamestnancov. Na podmienky na pracoviskách z pohľadu vhodnej teploty dozerajúPokračovať v čítaní