výskum

Ak by boli slovenské bio výrobky dostupné a cenovo prijateľné, až 79 percent Slovákov by im dalo prednosť pred tými, ktoré boli chemicky ošetrené postrekmi. Vyplýva to z telefonického prieskumu, ktorý pre Greenpeace Slovensko urobila agentúra Polis. V dňoch od 24.-26. októbra 2015 dostala vzorka 912 slovenských respondentov starších ako 18Pokračovať v čítaní

Karpatská nadácia realizovala od 1. júna 2014 do 31. mája 2015 medzinárodný partnerský Projekt V4 na zmierňovanie chudoby – Hľadanie lokálnych riešení globálnej výzvy. Výskum realizovaný v rámci projektu ukazuje, že z dlhodobého hľadiska je primárnym nástrojom zmeny v znevýhodnených regiónoch práve rozvoj sociálneho kapitálu.  Tieto výsledky by mali slúžiť ako základ diskusiePokračovať v čítaní