odpadové hospodárstvo

Bratislava – 23. november 2016 – Združenie miest a obcí Slovenska pod týmto názvom pripravuje odbornú konferenciu, ktorá bude porovnávať reálne dopady zákona o odpadoch na mestá a obce. Konferencia sa uskutoční v utorok 29. novembra 2016 so začiatkom o 9:00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši. „Cieľom pripravovanej konferencie je posúdeniePokračovať v čítaní

Prioritnou úlohou vedenia spoločnosti KOSIT a.s. je dlhodobá stratégia ďalšieho rastu spoločnosti predovšetkým s ohľadom na potreby jej najväčšieho zákazníka, Mesta Košice, ale aj s ohľadom na trendy v oblasti odpadového hospodárstva vo všeobecnosti. Vízia sa sformovala po zmene vlastníka koncom roka 2014, keď sa väčšinovým vlastníkom stala spoločnosť WoodPokračovať v čítaní

Recyklácia odpadov a ich triedenie na plasty, kovy, sklo (farebné a biele) a papier je dnes štandardom, ktorý musia dodržiavať všetky mestá a obce. Starostlivosť o pestrofarebné kontajnery však môže byť finančne náročná a ich pravidelné vyprázdňovanie, údržba a upratovanie okolo nich si vyžaduje správnu logistiku aj pracovnú silu navyše.Pokračovať v čítaní

Košice, 28.08.2015 – Nadácia KOSIT a.s. a partneri (KOSIT a.s. a Mesto Košice) vyhlasujú súťaž vo fotografovaní momentov zo života ľudí a odpadu v Košiciach. Poslaním súťaže „Odpadky a Košičania v objektíve“ je upozorniť na problémy, ktoré súvisia so vznikom tzv. čiernych skládok, pribúdaním odpadových zložiek ako aj množstva objemného,Pokračovať v čítaní