klasicizmus

Galéria umelcov Spiša (GUS),  kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, organizuje v rámci projektu ORBIS PICTUS ďalšiu zo série „Rozhovorov o umení“ na tému Od klasicizmu po brány moderny / umenie 19. storočia zo zbierok Šarišskej galérie. Podujatie organizované v rámci súčasnej výstavy nám predstaví kurátor Šarišskej galérie v Prešove Mgr. Jozef Ridilla vo štvrtok, 9. októbra od 16:00 do 18:00 hod.Pokračovať v čítaní

VýstavaOD KLASICIZMU PO BRÁNY MODERNY / Umenie 19. storočia zo zbierok Šarišskej galérie v autorskej konepcii Mgr. Jozefa Ridillu žánrovo prezentuje vybrané diela 20 výtvarníkov a porovnáva štýlové posuny v umení 19. storočia. Výstavu sprevádza rovnomenný katalóg. Výstava prezentuje umenie 19. storočia ako epochu dožívania staromajstrovského tvorivého myslenia v pluralite názorov.Pokračovať v čítaní

Repríza výstavy, organizovanej Spoločnosťou Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši v r. 2013 v kurátorskej koncepci PhDr. Zuzany Gažíkovej, prezentuje tvorbu jedného z prvých absolventov Katedry dizajnu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach a prináša stručný prierez doterajšou tvorbou autora s dôrazom na najnovšiu tvorbu.  Michal Hanula pochádza z Liptova a už samotný názov výstavyPokračovať v čítaní