Reality (Page 2)

Bratislavský magistrát od začiatku januára 2013 prijal 34 nových žiadostí o získanie bytovej náhrady od občanov, ktorí dnes bývajú v reštituovaných domoch. Samospráva zároveň eviduje 9 výpovedí, ktoré podali v súlade s minuloročnou novelou zákona samotní nájomcovia. Slovenská metropola tak oficiálne rieši 695 žiadostí, pričom v 265 prípadoch bol užPokračovať v čítaní