Novelu zákona o poskytnutí bytovej náhrady využilo zatiaľ 34 Bratislavčanov

Bratislavský magistrát od začiatku januára 2013 prijal 34 nových žiadostí o získanie bytovej náhrady od občanov, ktorí dnes bývajú v reštituovaných domoch. Samospráva zároveň eviduje 9 výpovedí, ktoré podali v súlade s minuloročnou novelou zákona samotní nájomcovia. Slovenská metropola tak oficiálne rieši 695 žiadostí, pričom v 265 prípadoch bol už žiadateľovi priznaný nárok na bytovú náhradu.

Na druhej strane, v 33 konaniach bola žiadosť zamietnutá a v 71 prípadoch bolo konanie zastavené, resp. prerušené. Mesto za finančnej účasti štátu je povinné vystavať do konca roka 2016 nájomné byty, ktoré poskytne oprávneným osobám. Za vyprataný byt v reštituovanom dome môže žiadateľ získať náhradu, ktorá je limitovaná počtom osôb. Pre jednu osobu ide o byt s maximálnou výmerou 45 m2, pre 2 až 3 osoby je maximálna rozloha nového bytu 60 m2 a pri 4 až 5-člennej rodine ide o trojizbový byt o výmere do 75 m2.

Poslanci NR SR na jeseň roku 2012 prijali novelu zákona o poskytnutí bytovej náhrady, ktorú okrem iného inicioval bratislavský primátor Milan Ftáčnik. Nové pravidlá zjednodušujú proces posudzovania žiadateľov a zároveň dávajú istotu nájomcom, že vlastník reštituovaného domu ich nemôže „vyhodiť“ na ulicu až do času, pokiaľ nezíska právoplatné rozhodnutie samosprávy o nároku na bytovú náhradu.

Odborní zamestnanci magistrátu po novom skúmajú bytovú situáciu žiadateľa výlučne v rámci mesta, samosprávy, kde je prihlásený na trvalý pobyt. Žiadatelia, ktorým už bolo v minulosti vydané negatívne rozhodnutie z titulu majetkových, bytových pomerov, môžu požiadať magistrát o prehodnotenie žiadosti. Noví, oprávnení žiadatelia môžu požiadať slovenskú metropolu o pridelenie bytovej náhrady do 30. apríla.

Samospráva v snahe pomôcť ľuďom lepšie sa orientovať v zákone, vytvorila tím právnikov, ktorí poskytujú právne, odborné rady v kancelárii prvého kontaktu, ktorá je situovaná na prízemí magistrátu.

Zdroj: http://bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11036059&p1=11049947

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*