starostlivosť o prírodu

Nadácia VSE podporila 12 environmentálnych projektov

Nadácia VSE dnes vyhlasuje výsledky grantového programu s názvom Za zdravý a čistý kraj a daruje 40 000 eur na podporu projektov zameraných na skvalitnenie životného prostredia na východnom Slovensku.

Cieľom programu Za zdravý a čistý kraj bolo zrealizovať viditeľné zmeny, ktoré prispejú k skvalitneniu stavu prírody v Košickom a Prešovskom kraji. Do výzvy sa prihlásilo 54 projektov, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 12 najlepších.„Každá grantová výzva Nadácie VSE doposiaľ zahŕňala okrem iného aj hodnotiaci aspekt – udržateľnosť. Tentokrát sme sa rozhodli vyhlásiť samostatnú výzvu zameranú priamo na podporu environmentálnych projektov, ktorými zveľadíme naše okolie a pomôžeme prírode. Úprimne ma teší, že sa nám podarilo vybrať rôznorodé projekty, ktoré implementujú aj inovatívne prvky,“ povedala správkyňa Nadácie VSE Andrea Danihelová.

Hodnotiaca komisia sa pri výbere projektov zamerala na ich originalitu, relevantnosť, prínos pre životné prostredie a udržateľnosť. Najlepšie hodnotené projekty budú svoje nápady realizovať do 31.10.2023. Nájdete medzi nimi dažďové záhrady, vetrolam, apidomček, obnovu záhrad a mnohé ďalšie.

O grantovej výzve a spôsobe výberu najrelevantnejších projektov

Grantová výzva bola otvorená od dňa 2. novembra 2022 a žiadatelia mohli svoje projekty prihlasovať do 6. januára 2023. Jedna organizácia mohla žiadať finančnú podporu vo výške maximálne 4 000 eur a celková alokácia grantovej výzvy bola 40 000 eur. Podporu nakoniec získalo 12 najrelevantnejších projektov.

Zoznam víťazných projektov, ako aj aktuálne informácie o Nadácii VSE a priebežné informácie o nových grantových výzvach, nájdete na webovej stránke spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s., v časti Nadácia VSE.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *