Výsadba nových stromov v Botanickej záhrade UPJŠ vďaka OZ BotaniKE

Výsadba nových stromov v Botanickej záhrade UPJŠ vďaka OZ BotaniKE

Občianske združenie BotaniKE vzniklo v októbri 2019 ako organizácia, ktorá má vo svojom portfóliu ochranu a starostlivosť o areál Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, podieľa sa pri obnove jednotlivých vysadených plôch a zelene, pri vytváraní nových tematických záhonov alebo zabezpečení informačného systému.

Za rok a pol sa vďaka finančným príspevkom, dotáciám a sponzorským organizáciám podarilo na hlavnej ploche botanickej záhrady vybudovať aj nový trvalkový záhon aj s použitím mykoríznych húb, doplniť niektoré výsadby o vybrané druhy rastlín a umiestniť nové dvojjazyčné informačné tabule venované rôznym skupinovým expozíciám. Z edukačno-popularizačných aktivít sa BotaniKE zapojilo do festivalu USE THE CITY a v spolupráci s OZ Okolo usporiadalo druhý ročník podujatia  SWAP rastlín.

„Som veľmi rád, že v rámci spolupráce s OZ BotaniKE botanická záhrada napreduje a darí sa nám uskutočniť niektoré plány, ktoré si nemôžeme dovoliť realizovať z nášho rozpočtu. V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach sa práve realizuje projekt v rámci cezhraničného programu spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko. Súčasťou daného projektu, ktorý je riešený s Botanickou záhradou Janosa Tuzsona Univerzity v Nyíregyháze je vybudovanie dendrologického náučného chodníka“, konštatuje riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

 „Keď bola v decembri 2020 vyhlásená výzva v programe Zelené oázy, tak sme neváhali a zapojili sme sa do výzvy. Téma výzvy „Sadíme budúcnosť“ nám padla vhod. Projektom Zelených oáz môžeme dendrologický náučný chodník spestriť o ďalšie veľmi zaujímavé taxóny drevín“, vysvetľuje štatutár občianskeho združenia BotaniKE, RNDr. Martin Pizňak, PhD.

V rámci projektu „Strom – priateľ človeka“, ktorý sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy, je plánovaný nákup a vysadenie nových, menej známych domácich odrôd stromov, ale aj zaujímavé cudzokrajné druhy, ktoré sa a areáli BZ doposiaľ nenachádzajú, umiestnenie nových záhradných lavíc a informačných tabuliek k novým stromom.

tlačová správa, UPJŠ v Košiciach

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *