Koniec pochybností: Regulačný úrad SWANu licenciu neodoberie, 4ka pokračuje ďalej

Bratislava 7. december 2015 – Štvrtý mobilný operátor splnil podmienky licencie a môže aj naďalej poskytovať svoje služby. Taký je verdikt Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), ktorý takto ukončil spory a dohady o možnom konci 4ky. Správne konanie vo veci zrušenia licencie začal na základe rozsudku Najvyššieho súdu, ktorý žiadal opätovné preverenie SWANu. Telekomunikačný operátor rozhodnutie víta a znovu upozorňuje na nekalé praktiky konkurencie.

Koncom októbra Najvyšší súd prikázal RÚ, aby opäť preskúmal, či spoločnosť SWAN splnila povinnosti začať používať frekvencie do 6 mesiacov od ich pridelenia. Stalo sa tak tri týždne po štarte predaja produktov pod obchodnou značkou 4ka. Operátor už v tom čase mal niekoľko tisíc zákazníkov, ktorí aktívne využívali jeho služby. Súd rozhodol na základe podnetu Krajskej prokuratúry v Bratislave.

RÚ v rozhodnutí z 3. decembra 2015 konštatuje, že vykonanou fyzickou kontrolou a  technickými meraniami dostatočne preukázal, že sieť spoločnosti SWAN bola do 6 mesiacov od pridelenia frekvencií v prevádzke. Zároveň RÚ odmieta akékoľvek spochybňovanie dôveryhodnosti vykonaných kontrol.

Odobratie licencie by bolo protiústavné

RÚ sa vo svojom rozhodnutí zároveň opiera aj o slovenskú a európsku legislatívu, keď tvrdí, že odobratie licencie SWANu by mohlo byť protiústavné i proti predpisom EÚ: „Podľa názoru úradu by preto v súčasnej dobe predstavovalo prípadné rozhodnutie o zrušení individuálneho povolenia (licencie) príkry rozpor so zásadou hospodárnosti a primeranosti, a to aj v situácii, ak by pre takéto rozhodnutie teoreticky existoval právny dôvod (ktorý však podľa názoru úradu neexistuje a ani neexistoval).“

Úrad sa v rozhodnutí viackrát vyjadruje aj ku krokom troch ostatných operátorov. Pozastavuje sa nad vyjadreniami Orange Slovensko, ktorý napadol, že SWAN za 6 mesiacov nepokryl signálom celé Slovensko. „Pristúpenie na takýto absurdný výklad uvedeného ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách by viedlo k nutnosti zrušiť individuálne povolenie všetkých operátorov v Slovenskej republike (nakoľko žiaden z mobilných operátorov v súčasnosti nedosahuje stopercentné pokrytia územia Slovenskej republiky).“

Regulátor ďalej v súvislosti so snahami operátorov o zabránenie efektívneho vstupu spoločnosti SWAN na trh uviedol, že „pozorne sleduje správanie operátorov na trhu a sám je znepokojený prejavmi oligopolistického správania, ktoré i aktuálne vyhodnocuje a aj naďalej bude priebežne vyhodnocovať, pričom zváži aj spoluprácu s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky.“

SWAN: Nekalá hra odhalená

Spoločnosť SWAN rozhodnutie RÚ víta. „Je jasným dôkazom, že snaha operátorov odňať SWANu licenciu nemala reálny základ a stála na hlinených nohách. Veríme, že rozhodnutie raz a navždy ukončilo zbytočné, špinavé praktiky niektorých hráčov na telekomunikačnom trhu. Regulátor vo svojom verdikte popisuje nekalosti, ktorým čelíme od momentu pridelenia licencie,“ komentuje rozhodnutie výkonný riaditeľ SWAN, a. s., Martin Mosný.

„75-tisíc zákazníkov však bez pochýb ukazuje, že ľudia si vedia vybrať toho, kto im poskytuje služby za rozumné ceny,“ dodáva M. Mosný.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *