Stanovisko k podpore „zatepľovania rodinných domov“

Platforma Budovy pre budúcnosť (ktorej súčasťou je aj Greenpeace Slovensko) víta myšlienku dotačného programu na podporu „zatepľovania rodinných domov“, ktorú vo svojom vystúpení na HN Clube v pondelok (27.4. 2015) avizoval predseda Vlády SR Robert Fico.
Platforma dlhodobo upozorňuje, že na rozdiel od bytových domov a verejných budov doteraz na Slovensku chýba účinný program na podporu obnovy rodinných domov. Výsledkom je nedostatočná kvalita a tempo ich obnovy. Združenia tvoriace Budovy pre budúcnosť veria, že program dotácií vo výške 30-50 % investičných nákladov môže tento negatívny trend zvrátiť a Slovensku priniesť viaceré výhody. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov znamená impulz pre lokálnu zamestnanosť a ekonomiku, vyššie daňové a odvodové príjmy, kvalitnejšie bývanie a tým lepší zdravotný stav a produktivitu obyvateľov a v neposlednom rade zvyšuje energetickú bezpečnosť krajiny. Budovy sú totiž zodpovedné za 40 % celkovej spotreby energie.

Úspech budúceho dotačného programu podľa Budov pre budúcnosť závisí od 5 faktorov:

1.       Stabilita – program musí mať dlhodobý charakter, aby priniesol potrebné efekty. Domáce aj zahraničné skúsenosti hovoria, že aj najlepšie pripravený program je potrebné v prvých rokoch fungovania dolaďovať, kým sa naplno rozvinie jeho potenciál.

2.       Podpora komplexnej obnovy, nie len čiastkovej – dotácia by mala motivovať k obnove stavebných konštrukcií (zateplenie obvodových stien a strechy, výmena otvorových výplní) aj technologických zariadení domu (vykurovanie, prípadne chladenie, ohrev vody a pod.)

3.       Motivácia k úsporám energie – výška dotácia by mala byť odstupňovaná podľa plánovanej a po realizácii preukázanej úrovne energetickej hospodárnosti budovy – úspory energie totiž priamo ovplyvňujú energetickú bezpečnosť Slovenska a polovičaté riešenia pri obnove budov konzervujú suboptimálny stav na dlhé desaťročia dopredu.

4.       Administratívna jednoduchosť – pre individuálnych žiadateľov musí byť proces získania dotácie čo najjednoduchší, časovo nezaťažujúci a geograficky dostupný. Zvážiť je potrebné aj asistenciu pri podaní žiadosti a projektovej príprave – kvalitný projekt vrátane optimalizácie konštrukcií a technológií je podmienkou naplnenia cieľov programu.

5.       Nárokovateľnosť a dostupnosť dotácie – rozpočet dotačného programu by mal byť dostatočne flexibilný, aby sa dokázal prispôsobiť dopytu; príliš nízka podpora vlastníkov rodinných domov odradí od samotného podania žiadosti. Tiež by bolo vhodné uvažovať o dostupnosti výhodných úverov pre nízkopríjmové domácnosti, ktoré nie sú schopné získať komerčný úver a nemajú úspory na pokrytie zostávajúcej časti investície.

Slovensko, podobne ako iné európske krajiny, čaká pred rokom 2021 prechod na výstavbu budov s takmer nulovou spotrebou energie. Platforma BPB je presvedčená, že tento prechod by uľahčilo rozšírenie verejnej podpory aj na novostavby, ktoré dosiahnu mimoriadne vysokú úroveň energetickej hospodárnosti (napríklad pasívne domy, nulové domy a pod.).

Platforma Budovy pre budúcnosť má za cieľ presadzovať kvalitnejšiu obnovu budov na Slovensku. Jej členmi sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská rada pre zelené budovy, Združenie pre podporu obnovy bytových domov, Inštitút pre energeticky pasívne domy a Greenpeace.

Zdroj: www.greenpeace.org

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*