Bocian biely – vták roka 2014

Kým naše bociany biele už dávno oddychujú na svojich zimoviskách v Afrike, priestory Východoslovenského múzea v Košiciach ožili v týchto dňoch bocianom bielym. Dôvodom bol Deň bociana, ktorým vyvrcholili celoslovenské aktivity zamerané na Vtáka roka 2014 – bociana bieleho.

V roku 2014 prebiehalo v poradí už siedme medzinárodné sčítanie bociana bieleho v celom areáli jeho výskytu. Slovenskí ornitológovia sa do sčítania aktívne zapojili a v týchto dňoch už majú spracované výsledky stavu populácie bociana bieleho u nás.

Obec Buzica v okrese Košice-okolie bola vyhlásená za Európsku obec bocianov pre rok 2014.

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Východoslovenské múzeum v Košiciach a Základná organizácia Bocian Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny vyhlásili v roku 2014 v rámci Ekovýchovného programu Bocian súťaž zameranú na tvorivú činnosť spojenú s týmto vtáčím symbolom.

Budd Dagmar
Budd Dagmar

Do aktivít v rôznych kategóriách činnosti sa zapojilo 213 škôl a školských zariadení všetkých stupňov. Svoje individuálne i kolektívne práce do súťaže zaslalo 2 843 autorov. Už tradične najviac účastníkov sa zapojilo do umeleckého stvárnenia druhu formou kresby, maľby a kombinovanej techniky výtvarnej práce. Literárne práce zaujali snahou autorov vyjadriť vo veršoch, rýmoch a prozaicky bociana a jeho životné osudy. Modely bociana z prútia, sadry, papiera, plastov či keramiky obohacujú výstavný priestor. Aktivity bociana na hniezde približujú fotografie, postery žiakov a prezentácie v PowerPointe. O tom, že bocian stále púta záujem svedčia pozorovania jednotlivých hniezd takmer na minúty spracovanými popismi jeho aktivít počas hniezdenia.

Hvostažová Antónia, Horňáková Simona, Havrilová Barbora,Kráľová Jarmila
Hvostažová Antónia, Horňáková Simona, Havrilová Barbora, Kráľová Jarmila

Obrovský počet 2754 prác zaskočil i potešil aj samotných organizátorov súťaže natoľko, že sa rozhodli uchádzať o slovenský rekord v počte prác vytvorených na tému bocian. Obdivuhodná je nápaditosť s akou pristúpili k tvorbe modelov ich autori. V literárnej tvorbe v porovnaní s minulosťou je badať vyššiu úroveň a schopnosti autorov textu pohrať sa so slovnou zásobou, tak aby verše mali rým, stály rytmus a vystihovali podstatu vypovedanej myšlienky. Drvivú väčšinu tvorby tvoria výtvarné práce. Ich samotné prevedie prinieslo do priestorov múzea jednoduché i kostrbaté kresby škôlkárov, na ktorých sa odráža pomocná ruka učiteliek, voľný výjav vlastného vnímania postoja žiakov základných škôl k bocianovi až po umelecké stvárnenie situácií zo života bociana očami žiakov umeleckých škôl. Paleta farieb spríjemňuje pohľad na jednotlivé práce a núti návštevníka vžívať sa do stvárnenej situácie. Všeobecné poznanie bociana verejnosťou pri pohľade na jednotlivé diela navádza analyzovať reálnosť zobrazenej situácie. Z každého diela vyžaruje prajnosť, pozitívny vzťah a úprimná ochota pomáhať chrániť nielen bociana ak si to situácia bude vyžadovať. A to je asi najväčší prínos, ktorý sa aktivitami v roku bociana podarilo organizátorom súťaže dosiahnuť.

Kodajová Agátka
Kodajová Agátka

Dňa 6. novembra 2014 bola v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach na Námestí Maratónca č. 2 za účasti verejnosti sprístupnená výstava všetkých doručených prác, odzneli prezentácie a autori prác, ktoré najviac zaujali boli ocenení. Výstava potrvá do konca januára 2015 a odporúčame každému, kto sa chce pozitívne naladiť, aby si uvedené práce prišiel do Východoslovenského múzea pozrieť . Výsledková listina súťaže ako aj samotné práce je možné si pozrieť aj na internetovej stránke Východoslovenského múzea a Slovenskej ornitologickej spoločnosti.

Ceny pre súťažiacich venovala SOS/BirdLife Slovensko, Nadácia Paula Schillera a Lichtenštajnská nadácia Ciconia, ktorá už 12 rokov podporuje aktivity Ekovýchovného programu Bocian na Slovensku.

Miro Fulín, Eva Sitášová

Kubáňová Laura
Kubáňová Laura

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*