Šéfovia firiem sú pri pohľade na svetovú ekonomiku v roku 2015 menej optimistickí

Davos, Švajčiarsko – 20. januára 2015 – V porovnaní s minulým rokom si menej CEOs myslí, že globálny ekonomický rast sa v nadchádzajúcich 12 mesiacoch zlepší. I napriek tomu, ich presvedčenie o raste tržieb vlastnej firmy zostáva nezmenené. Toto vyplýva z tvrdení vyše 1 300 respondentov 18. ročníka globálneho CEO prieskumu poradenskej spoločnosti PwC. Výsledky z prieskumu boli zverejnené na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose.

Globálna ekonomika

V porovnaní s minulým rokom, optimizmus generálnych riaditeľov v súvislosti s rastom ekonomiky poklesol a len 37% z nich si myslí, že globálna ekonomika bude v roku 2015 rásť (v minulom roku to bolo 44 %). Výrazne viac respondentov (17 %), čo je vyše dvakrát viac než v minulom roku (7 %), je toho názoru, že rast svetovej ekonomiky bude klesať a zvyšných 44 % očakáva nezmenené ekonomické podmienky.

Na regionálnej úrovni sú výsledky veľmi rôznorodé. Šéfovia firiem v Ázijsko-Tichomorskom regióne sú v pohľade na globálnu ekonomiku najoptimistickejší: až 45 % očakáva zlepšenie, nasleduje Stredný Východ (44 %) a Severná Amerika (37 %). Na druhej strane, iba 16 % CEOs v strednej a východnej Európe očakáva zlepšenie ekonomickej situácie. V rozvíjajúcich sa ekonomikách, ako je India (59 %), Čína (46 %) a Mexiko (42 %), sú riaditelia v pohľade na ekonomiku optimistickejší než v rozvinutých krajinách, ako je USA (29 %) a Nemecko (33 %).

Rast tržieb

Napriek celkovému zhoršujúcemu sa výhľadu globálnej ekonomiky zostávajú CEOs optimistickí vo vyhliadkach svojich firiem: 39 % CEOs uviedlo, že sú “veľmi presvedčení” o raste tržieb v nasledujúcich 12 mesiacoch. Výsledok je rovnaký ako v minulom roku, avšak v porovnaní s rokom 2013 (36 %) došlo k miernemu nárastu.

Najviac presvedčení o raste sú CEOs v Ázijsko-tichomorskom regióne (45 %), čo je približne rovnaké percento ako minulý rok. Stredný východ tiež zostáva jedným z najoptimistickejších regiónov (veľmi presvedčených o raste tržieb je 44 % CEOs), hoci aj tu sme zaznamenali výrazný pokles v porovnaní s minulým rokom (69 %). Presvedčenie CEOs v Severnej Amerike o raste tržieb vzrástlo na 43 % z minuloročných 33 %. CEOs v západnej Európe (31 %) a v strednej a východnej Európe (30 %) sú najmenej optimistickí, čo sa týka perspektívy rastu tržieb ich spoločnosti.

Ku krajinám, kde sú šéfovia firiem najmenej presvedčení o raste, patrí Francúzsko (23 %), Venezuela (22 %), Taliansko (20 %), Argentína (17 %) a na spodnej priečke zoznamu je Rusko, kde je iba 16 % šéfov veľmi presvedčených o raste tržieb v roku 2015. Ide o pokles z 53 % , ktoré v minulom roku zaradilo ruských CEOs medzi najoptimistickejších vo svete.

Dennis M. Nally, svetový líder PricewaterhouseCoopers International, komentoval výsledky prieskumu slovami: „Svet čelí významným výzvam: ekonomicky, politicky aj sociálne. CEOs sú celkovo stále opatrní v názoroch na krátkodobý výhľad svetovej ekonomiky, ako aj na perspektívu rastu svojich firiem. I keď sa zdá, že na niektorých vyspelých trhoch, ako je napríklad USA, nastalo oživenie, inde, ako napríklad v eurozóne, sa oň stále len snažia. Zatiaľ čo sa niektoré novovznikajúce ekonomiky rýchlo rozvíjajú, rast iných sa spomaľuje. Nájsť správnu strategickú rovnováhu na udržanie rastu na meniacom sa trhu zostáva naďalej výzvou.”

„V dôsledku poklesu cien ropy sa optimizmus CEOs vo všetkých krajinách produkujúcich ropu výrazne znížil. Napríklad v minuloročnom prieskume sme zaznamenali najvyššiu úroveň presvedčenia o raste výnosov u ruských šéfov podnikov, tento rok sú však najmenej presvedčení. Presvedčenie takisto pokleslo u CEOs na Strednom východe, vo Venezuele a Nigérii.”

Stratégie pre zabezpečenie rastu

CEOs považujú USA za svoj najdôležitejší trh, na ktorom vidia možnosť rastu tržieb počas nasledujúcich 12 mesiacov, čím túto krajinu zaradili pred Čínu po prvý raz odvtedy, čo sme im pred piatimi rokmi začali klásť túto otázku. Celkovo 38 % respondentov prieskumu uviedlo, že USA patrí medzi tri najvýznamnejšie zámorské krajiny, v ktorých očakávajú rast výnosov; na ďalších miestach skončili Čína s 34 %, Nemecko s 19 %, Veľká Británia s 11 % a Brazília s 10 %.

CEOs priznávajú, že sú rozhodnutí aplikovať viacero podnikateľských stratégií, aby v nadchádzajúcich 12 mesiacoch upevnili postavenie svojich spoločností. Celkovo 71 % uviedlo, že hodlajú zredukovať náklady, 51 % chce vytvoriť strategické aliancie alebo spoločné podniky, 31 % si plánuje realizáciu nejakého obchodného postupu alebo výkon prác nejakého obchodného oddelenia zabezpečiť od tretej strany, a 29 % plánuje dokončiť projekt zlúčenia alebo akvizície v rámci svojej krajiny (nárast z 23 % oproti predchádzajúcemu roku).

Z čoho majú CEOs najväčšie obavy?

Na čelo rebríčka sa opäť dostali obavy z prílišnej regulácie – vo svojich odpovediach ich uviedlo 78 % CEOs z mnohých krajín sveta. Oproti minulému roku to predstavuje nárast o 6 percentuálnych bodov, čím tento dôvod znepokojenia dosiahol svoju najvyššiu hodnotu, aká kedy bola v našom prieskume zaznamenaná. Medzi krajiny, kde sú obavy z prílišnej regulácie obzvlášť vysoké, patrí Argentína (98 %), Venezuela (96 %), USA (90 %), Nemecko (90 %), Veľká Británia (87 %) a Čína (85 %).

Ďalšie hlboké vrásky na tvári CEOs spôsobujú obavy z nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily (73 %), fiškálneho deficitu a daňového zaťaženia (72 %), geopolitickej neistoty (72 %), rastúcich daní (70 %), kybernetických hrozieb a nedostatočnej bezpečnosti údajov (61 %) – oproti minulému roku sa toto znepokojenie prudko zvýšilo z úrovne 48 % – ako aj obavy zo sociálnej nestability (60 %), posunu spotrebiteľských návykov (60 %) a rýchlosti technologických zmien (58 %). V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli obavy CEOs vo všetkých oblastiach s výnimkou obáv z nákladov na energie, ktoré sa mierne znížili na 59 %.

Konkurenčné prostredie

Tretina CEOs z celého sveta uvádza, že ich spoločnosť nedávno rozšírila svoje aktivity alebo aspoň v uplynulých troch rokoch zvažovala ich rozšírenie do jedného či viacerých nových sektorov, a viac než polovica (56 %) je presvedčených, že ich firmy sa v najbližších troch rokoch výraznejšie presadia v nových sektoroch. Respondenti sa domnievajú, že vážny konkurent im už vyrastá alebo by mohol pribudnúť z nasledujúcich sektorov: technológie (32 %), maloobchodná a veľkoobchodná distribúcia (19 %), ako aj komunikácie, zábavný priemysel a médiá (6 %).

Aby získali konkurenčnú výhodu, pristupujú CEOs často aj k zriaďovaniu spoločných podnikov, vytváraniu aliancií či k neformálnej spolupráci s dodávateľmi (41 %), odberateľmi (41 %) a akademickou obcou (32 %). Medzi najpádnejšie dôvody spolupráce patrí prístup k novým odberateľom či zákazníkom, najnovším technológiám, novým trhom a inováciám.

Spolupráca so štátnymi inštitúciami

CEOs sú toho názoru, že najväčšou prioritou vlád by malo byť udržanie konkurencieschopného a efektívneho daňového systému – uviedlo tak 67 % respondentov prieskumu. No iba 20 % respondentov je presvedčených, že ich krajine sa takýto systém naozaj darí vytvárať. Podobne vysoko oceňujú aj dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily (60 %), no iba 21 % uvádza, že v ich krajine je takejto kvalifikovanej pracovnej sily skutočne dostatok. Podľa názoru CEOs by medzi ďalšie najdôležitejšie priority vlád mala patriť tvorba fyzickej infraštruktúry (49 %), cenovo dostupný kapitál (29 %) a digitálna infraštruktúra (28 %). Taký významný problém, akým je znižovanie rizík v dôsledku klimatických zmien, treba však prioritne riešiť iba podľa 6 % respondentov.

Digitálny vek

Vývoj v oblasti digitálnych technológií úplne zmenil spôsob, akým spoločnosti podnikajú –58 % CEOs je znepokojených rýchlosťou technologických zmien (minulý rok to bolo 47 %). 81 % CEOs je toho názoru, že pre ich spoločnosť sú najdôležitejšie mobilné technológie; ďalej nasleduje cielené vyhľadávanie a analýza údajov (80 %), kybernetická bezpečnosť (78 %), obchodné procesy podporené sociálnymi médiami (61 %) a cloud computing (60 %).

„CEOs veľmi dobre vedia, že ich firmy musia byť schopné prispôsobiť sa prevratným technologickým zmenám a zmenám na trhoch, kde pôsobia. Musia vniesť technológie do jadra svojho podnikania, aby vytvárali pre klientov nové hodnoty. Rozhodujúcim kľúčom k úspechu je nachádzanie nových spôsobov myslenia a fungovania v tomto novom konkurenčnom prostredí,“ uzatvára Dennis Nally.

Rôznorodosť a prispôsobivosť talentov

Polovica CEOs zo všetkých krajín sveta uvádza, že ich firma v najbližších 12 mesiacoch zvýši počet svojich zamestnancov. Oproti tomu 21 % očakáva naopak pokles ich počtu (toto percento je zhruba také isté ako minulý rok). Na otázku, ako sa pasujú s výzvou získať tých správnych ľudí, sa 81 % vyjadrilo v tom zmysle, že hľadajú adeptov so širšou škálou zručností a schopností.

Metodológia prieskumu

V rámci 18. ročníka globálneho CEO prieskumu uskutočnila spoločnosť PwC v poslednom štvrťroku 2014 1 322 rozhovorov s výkonnými riaditeľmi zo 77 krajín sveta. Kompletný prieskum aj s grafmi je dostupný na www.pwc.com/ceosurvey.

O PwC

Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou firiem v 157 krajinách s vyše 195 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk. Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

©2015 PwC. Všetky práva vyhradené.

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*