web

Greenpeace Slovensko predstavil novú internetovú stránku Farmári farmárom. Tá prináša prípadové štúdie z európskych fariem, na ktorých sa úspešne pestuje bez použitia pesticídov či umelých hnojív. Zároveň má slúžiť ako platforma pre výmenu informácií medzi farmármi. Do projektu sa zatiaľ okrem Slovenska zapojili aj Belgicko, Bulharsko, Grécko a Francúzsko. AkoPokračovať v čítaní