uzávierka

V súvislosti s prácami na modernizácii električkovej trate v rámci stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru – Staničné námestie, dôjde od nedele (9. 8. 2015) k čiastočnej zmene organizácie dopravy. Pre automobilovú dopravu bude úplne uzavretý prejazd Štúrova – Námestie osloboditeľov. Odklony dopravy  a obchádzkové  trasy: – automobilová doprava od Štúrovej (Dom umenia) –Pokračovať v čítaní