UniCredit

Dňa 6. mája 2013 rokovalo Predstavenstvo Asociácie leasingových spoločností SR na svojom 1. zasadnutí po Výročnej členskej schôdzi. Táto ešte v marci odsúhlasila ciele asociácie a zároveň zvolila členov predstavenstva na obdobie rokov 2013 – 2014. Novozvolené 7-členné predstavenstvo bude v nasledujúcom období pracovať v tomto zložení: Predseda predstavenstva: Ing. Dušan Keketi UniCredit LeasingPokračovať v čítaní