Asociácia leasingových spoločností SR má nové vedenie

Dňa 6. mája 2013 rokovalo Predstavenstvo Asociácie leasingových spoločností SR na svojom 1. zasadnutí po Výročnej členskej schôdzi. Táto ešte v marci odsúhlasila ciele asociácie a zároveň zvolila členov predstavenstva na obdobie rokov 2013 – 2014. Novozvolené 7-členné predstavenstvo bude v nasledujúcom období pracovať v tomto zložení:

Predseda predstavenstva: Ing. Dušan Keketi

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Podpredsedovia: Ing. Dušan Beňovič

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o.

Ing. Pavol Bojanovský

ČSOB Leasing, a.s.

Členovia: Mgr. Andrej Balko – VB LEASING SK, spol. s r. o.

Dipl. Ing. Radovan Polakovič – IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

Ing. František Stank – Lease Plan Slovakia, s.r.o.

Ing. Edita Szászová – Tatra-Leasing, a.s.

  • Ing. Dušan Keketi je podpredsedom predstavenstva a obchodným riaditeľom spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Zároveň je aj členom predstavenstva UniCredit Leasing CZ, a.s. V sektore leasingu pôsobí 10 rokov a členom predstavenstva ALS je od roku 2007.

  • Ing. Dušan Beňovič je jedenásty rok konateľom spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o. V sektore leasingu pôsobí 16 rokov a členom predstavenstva ALS je od roku 2011.

  • Ing. Pavol Bojanovský je siedmy rok členom predstavenstva a obchodným riaditeľom spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. V sektore leasingu pôsobí 14 rokov a členom predstavenstva ALS je od roku 2013.

Predstavenstvo ALS SR bude vo svojom aktuálnom funkčnom období plniť najmä dlhodobé priority, akými sú napríklad posilňovanie vymožiteľnosti práva, obmedzovanie neúmerného nárastu regulácie, ako aj zvyšovanie informovanosti svojich členov, médií i verejnosti o témach, ktoré môžu ovplyvniť budúci vývoj lízingového trhu ale aj celej ekonomiky Slovenska.

Asociácia leasingových spoločností Slovenskej republiky bola založená v roku 1992 a združuje spoločnosti priamo sa zaoberajúce podnikaním alebo činnosťami súvisiacimi s dlhodobým prenájmom majetku. Členmi asociácie je približne 40 bankových, nezávislých alebo koncernových lízingových spoločností výrobcov automobilov. Väčšina členov má univerzálne komoditné zameranie alebo sa orientuje iba na financovanie vozidiel. Na adrese www.registervozidiel.sk asociácia pre verejnosť bezplatne zabezpečuje prevádzku registra prenajatých vozidiel členskými lízingovými spoločnosťami. Asociácia je zapojená aj do medzinárodných štruktúr a to prostredníctvom svojho členstva v európskej federácii národných lízingových asociácií – organizácii Leaseurope.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *