Poznáme víťazov Vedca roka SR 2015

V poradí už 19. ročník súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov – Vedec roka SR 2015 zorganizovali Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia ministerstva školstva, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. V tomto roku prevzal záštitu nad súťažou prezident SR Andrej Kiska.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo dňa 10. 5. 2016 o 10.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 2, Bratislava. Na odovzdávaní cien sa zúčastnil minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR Ján Turňa, predseda SAV Pavol Šajgalík a prezident ZSVTS Dušan Petráš. Hodnotiacu komisiu tento rok viedla podpredsedníčka SAV Eva Majková. Podujatia sa taktiež zúčastnili ďalší významí hostia reprezentujúci rôzne oblasti vedy a techniky.Za rok 2015 boli ocenenia odovzdané nasledujúcim osobnostiam:

V kategórií Vedec roka SR
Ing. Jánovi Tkáčovi, DrSc.
Chemický ústav, Slovenská akadémia vied
Za využitie nanotechnológií pri konštrukcii rôznych zariadení aplikovateľných v oblasti glykomiky a diagnostiky rozličných ochorení vrátane rakoviny prostaty.

V kategórií Vedkyňa roka SR
Doc. Ing. Monike Rychtárikovej, PhD.
Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Za aplikáciu znalostí stavebnej a priestorovej akustiky v medzipredmetnom kontexte, najmä v oblasti virtuálnej akustiky, pri výskume akustickej orientácie slepých ľudí v interiéri budov a poznatkov psychoakustiky pri overovaní akustických veličín.

V kategórií Osobnosť roka v oblasti technológií
Ing. Danielovi Šlosárovi
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach
Za vývoj prenosného generátora elektrickej energie – Chargebrella, ktorý dokáže nabiť rôzne mobilné zariadenia.

V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ
Prof. RNDr. Tiborovi Hianikovi, DrSc.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Za významný prínos a výsledky v oblasti vývoja biosenzorov určených na diagnostiku priónových ochorení, na monitorovanie kvality a kontaminácie potravín a znečistenia životného prostredia získaných v programoch EÚ.

V kategórií Mladá osobnosť vedy
Doc. RNDr. Tomášovi Plecenikovi, PhD.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Za vynikajúcu vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť vo fyzike tuhých látok súvisiacu s využitím nanotechnológií v senzorike, biomateriáloch a supravodivých materiáloch.

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2015 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk  v sekcii Vedec roka SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *