Minerálne vody na Slovensku

Pozývame vás do májovej vedeckej kaviarne, kde budeme diskutovať o tom, ako a prečo vznikajú minerálne vody a ako ich vieme využívať.

Vo štvrtok 26. mája 2016 o 17.00 hod. privítame hostí, doc. Ing. Jarmilu Božíkovú, PhD., z Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a riaditeľku Inšpektorátu kúpeľov a žriedel na Ministerstve zdravotníctva SR, a hydrogeochemika a environmentálneho geológa RNDr. Dušana Bodiša, CSc., zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.

Slovensko je krajina s malou rozlohou, ale počtom prírodných minerálnych vôd sa radí k bohatým európskym krajinám. Vznik a rozmiestnenie minerálnych vôd je podmienené geologicko-tektonickými podmienkami Západných Karpát. Každý zdroj minerálnej vody je originálny svojou genézou a medzi podzemnými vodami predstavuje v podstate anomáliu. Na Slovensku máme veľkú pestrosť chemického zloženia minerálnych vôd.

Prírodná minerálna voda sa odlišuje od obyčajnej podzemnej vody nielen svojim chemickým zložením, ale aj obsahom stopových prvkov, plynov a teplotou. Tvorba minerálnej vody prebieha v hydrogeologickej štruktúre a trvá od niekoľko rokov až do niekoľko 10 000 rokov. V súčasnosti je na Slovensku evidovaných cca 1 782 zdrojov minerálnych vôd. Čím sa od seba odlišujú a ako vznikajú napríklad vajcovka, smradľavka, kyselka, či šťavica, a kedy hovoríme o minerálnej vode ako o termálnej, objasní geológ Dušan Bodiš. K otvoreným pokladom Zeme patria minerálne vody, ktoré majú rozmanité balneologické účinky. Práve tie sa stali základom kúpeľníctva, aj u nás. Liečebný účinok na chorý organizmus potvrdzujú nielen stáročné skúsenosti lekárov a priaznivé výsledky, ale aj náročné vedecké výskumy, zamerané na objektivizáciu liečebného efektu kúpeľnej liečby. Ako sa vykonáva ochrana všetkých uznaných zdrojov, ktoré sú nerastným bohatstvom štátu, vrátane legislatívneho zabezpečenia, vysvetlí v prednáške predsedníčka Štátnej kúpeľnej komisie na Ministerstve zdravotníctva SR, Jarmila Božíková.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedeckotechnických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Snímka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *