srdce

Aj napriek značnému poklesu v posledných desaťročiach ostávajú srdcovo-cievne ochorenia stále najčastejšou príčinou úmrtnosti vo väčšine vyspelého sveta. Hoci sa situácia zlepšuje, tieto ochorenia spôsobia ročne až jednu tretinu všetkých úmrtí v krajinách OECD. Na Slovensku je to dokonca viac. Podľa správy Health at Glance 2015 sa od roku 1990 znížila úmrtnosť na srdcovo-cievne chorobyPokračovať v čítaní

Srdcovocievne ochorenia začnú ľudia často riešiť až vtedy, keď je už žiaľ, neskoro. Odborníci radia – predchádzajme rizikám, myslime na prevenciu. „Len človek, ktorý je správne informovaný o rizikách srdcovocievnych chorôb, hlavne srdcového infarktu, má šancu pozitívne ovplyvniť svoj ďalší život,“ vysvetľuje námestník Nemocnice Košice – Šaca, a.s. 1. súkromná nemocnica a primárPokračovať v čítaní