Nepodceňujme starostlivosť o srdce

Aj napriek značnému poklesu v posledných desaťročiach ostávajú srdcovo-cievne ochorenia stále najčastejšou príčinou úmrtnosti vo väčšine vyspelého sveta. Hoci sa situácia zlepšuje, tieto ochorenia spôsobia ročne až jednu tretinu všetkých úmrtí v krajinách OECD. Na Slovensku je to dokonca viac.

Podľa správy Health at Glance 2015 sa od roku 1990 znížila úmrtnosť na srdcovo-cievne choroby v krajinách OECD zhruba o polovicu. Napomohli tomu nielen pokroky v liečbe, ale napríklad aj pokles spotreby tabaku. No na druhej strane narastá výskyt rizikových faktorov, ako napríklad obezita či cukrovka, ktoré zvyšujú riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení. To, že najmä choroby srdca sú hlavnou príčinou úmrtia vo vyspelých a bohatších krajinách, ako ukazuje mapka z dielne spravodajskej spoločnosti VOX, však nie je prekvapením.


„Choroby srdca sú typicky spájané s vyšším vekom. Preto dominujú predovšetkým v bohatších krajinách s dobrou zdravotnou starostlivosťou, kde je priemerná dĺžka života vyššia,“ hovorí lekárka Etela Janeková.  V chudobných krajinách prevažujú odlišné choroby a príčiny smrti, ktoré sa týkajú aj mladších ľudí. Reč je napríklad o AIDS, malárii, predčasných pôrodoch či infekciách dýchacích ciest.

Výskyt porúch obehovej sústavy je vysoký i na Slovensku a podľa Správy o zdravotnom stave obyvateľstva za roky 2012 – 2014* sú hlavnou príčinou úmrtnosti s podielom až 45 %. V porovnaní s priemerom EÚ je táto miera úmrtnosti viac než dvojnásobná. Choroby srdca a ciev sú súčasne najčastejšou príčinou hospitalizácie z dôvodu choroby.

O častom výskyte srdcovo-cievnych chorôb hovorí aj Daniela Guťanová, hovorkyňa NN Životnej poisťovne: „Poistné udalosti spojené s chorobami srdca a krvného obehu, akými sú napríklad infarkt, mŕtvica či nevyhnutnosť vykonať by-pass, čiže operatívne riešenie zúženia srdcových ciev, patria spolu s onkologickými ochoreniami medzi najčastejšie uplatňované kritické choroby v rámci životného poistenia.“ Nezriedkavým dôsledkom srdcovo-cievnych problémov je tiež zníženie pracovnej schopnosti postihnutého, ktorý sa stáva čiastočne či úplne invalidným. Takýchto prípadov bolo vlani podľa Sociálnej poisťovne takmer 2 300, čo radí choroby obehovej sústavy na štvrté miesto príčin vzniku invalidity. V týchto prípadoch dochádza v rámci životného poistenia bežne k viacnásobným plneniam: „Ak má poistený krytú invaliditu aj kritické choroby, poisťovňa mu peniaze vyplatí dvakrát,“ vysvetľuje Guťanová.

V starostlivosti kardiologických ambulancií na Slovensku bolo vlani celkovo 640-tisíc ľudí, z toho takmer 80-tisíc boli noví pacienti. Príčinou potreby lekárskej starostlivosti je najmä vysoký krvný tlak (28 %) a ischemické choroby srdca (23 %) „Srdcovo-cievne choroby vznikajú často dlhodobo a zdanlivo nepozorovane. Majú však svoje príčiny – predovšetkým nesprávna strava, fajčenie, nedostatok pohybu. Napriek tomu, že prevencia je jasná a pomerne jednoduchá, ľudia sa väčšinou spamätajú, až keď je už problém na stole,“ hovorí Janeková.

Päť krokov, ako predchádzať chorobám srdca a obehovej sústavy:

1.    Zdravá vyvážená strava s vysokým podielom ovocia a zeleniny: celozrnné obilniny, nízkotučné výrobky, ryby, strukoviny, chudé mäso, málo soli.
2.    Dostatok pohybu: nie je potrebné podávať  špičkové výkony ani chodiť do fitness centra, stačí rýchla chôdza.
3.    Stop fajčeniu.
4.    Alkohol len v malej miere.
5.    Pravidelné preventívne prehliadky u lekára.

*Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *