Invaliditu spôsobujú prevažne choroby

Keď sa povie invalidita, mnohým ako prvé napadne úraz či nehoda. Faktom však je, že úrazy spôsobujú len necelé 3 % invalidít. Zvyšok, vyše 97 %, majú na svedomí choroby. A na toto by ste mali pamätať, keď si uzatvárate životné poistenie.

Z pohľadu vplyvu na rodinu a jej finančnú stabilitu je invalidita jedným z najvážnejších rizík. Prináša doživotný pokles príjmov, a pritom vôbec nie je ojedinelá. Každoročne je Sociálnou poisťovňou uznaných viac ako 20-tisíc invalidít a podľa posledných údajov počet poberateľov invalidných dôchodkov dosahuje takmer 235-tisíc. No len tretina z nich – necelých 80-tisíc – vykonáva popri dôchodku i nejakú pracovnú činnosť. Zvyšok je odkázaný na podporu štátu. Priemerná výška invalidného dôchodku je pritom iba 264 eur. Pomôcť zvládnuť takýto pokles príjmu môže dobre nastavená životná poistka.

Hoci pripoistenie invalidity patrí k tým kľúčovým, ľudia ho často nemajú nastavené správne. „Mnohí si myslia, že invalidita vzniká najmä v dôsledku úrazov, a podľa toho si nastavujú poistenie. Úrazy však stoja za menej ako troma zo sto prípadov invalidity, zvyšok majú na svedomí choroby,“ vysvetľuje Daniela Guťanová, hovorkyňa NN Životnej poisťovne. Medzi najčastejšie príčiny invalidity patria ochorenia svalov a obehovej sústavy, kostrového a spojivového tkaniva, duševné poruchy a poruchy správania, onkologické choroby. „Životné poistenie by preto malo obsahovať predovšetkým pripoistenie invalidity aj z dôvodu choroby. NN Životná poisťovňa ponúka Pripoistenie komplexnej invalidity, ktoré zahŕňa ochranu v prípade úrazu aj choroby,“ dodáva Guťanová. V závažných prípadoch, akými sú invalidita, smrť či kritické choroby pritom NN spoľahlivo plní v 98 % prípadov a peniaze vypláca do 5 pracovných dní po doložení potrebných dokladov.

Čiastočnú invaliditu kryjú len niektoré poisťovne

Sociálna poisťovňa podľa poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť rozlišuje dva stupne invalidity – čiastočnú, pri ktorej je schopnosť pracovať znížená o 41 – 70 % vrátane a plnú invaliditu s vyše 70 % poklesom. Obdobné škálovanie používajú i životné poisťovne. Väčšina z nich však kryje len prípady plnej invalidity. V porovnaní s čiastočnou invaliditu je jej výskyt výrazne nižší, len tretinový. V uplynulom roku z celkového počtu 22 300 nových priznaných invalidít predstavovali tie čiastočné až 74 % a plné iba 26 %. Pri výbere životnej poisťovne je preto lepšie uprednostniť tú, ktorá kryje komplexnú invaliditu z dôvodu choroby aj úrazu.


Najviac invalidov je na východnom Slovensku

Najviac poberateľov invalidných dôchodkov nájdeme v Prešovskom kraji, kde ich je vyše 37-tisíc a v Košickom 33-tisíc. Najmenej poberateľov je v Bratislavskom kraji – len 18-tisíc.
Invalidita hrozí rovnako mužom i ženám. Podľa záznamov Sociálnej poisťovne poberá invalidný dôchodok približne 118-tisíc mužov a 116-tisíc žien.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *