Sociálna poisťovňa

Bratislava – 20. september 2016 – Sociálna poisťovňa pripravuje v závere septembra a na začiatku októbra  2016 sériu seminárov zameraných na problematiku sociálnych odvodov, registrov, výkazov a ďalších tém sociálneho poistenia vo vzťahu k obecným a mestským úradom. Podľa hovorcu Sociálnej poisťovne Petra Višvádera: „Na týchto stretnutiach môžu pracovníci obecnýchPokračovať v čítaní