publikácia

Bratislava 6. október 2015 – Združenie miest a obcí v priebehu leta spracovalo takmer tri desiatky odborných publikácií – metodických materiálov, ktoré sa venujú 15rôznym oblastiam činnosti miestnej územnej samosprávy. Sú vhodným návodom pre prácu volených predstaviteľov, ako aj odborných zamestnancov miest a obcí. Publikácie, ktoré sú podpornými odbornými materiálmi mapujú pomerne širokúPokračovať v čítaní