predĺženie

Mesto Košice, ako vlastník sústavy verejného osvetlenia (VO), sa na základe podnetov občanov rozhodlo predĺžiť dobu svietenia.  K úprave času zapínania verejného osvetlenia mesto pristúpilo z dôvodu zvýšenia komfortu občanov vo večerných hodinách. Problematika času zapínania a vypínania verejného osvetlenia nie je upravená záväznou normou. Odborné profesijné organizácie, zaoberajúce sa problematikou verejnéhoPokračovať v čítaní

Seniorské mestské karty budú mať neobmedzenú platnosť. Ich držitelia – seniori (68 rokov a viac), ich budú môcť využívať s podmienkou, že kartu minimálne raz ročne priložia k čítaciemu zariadeniu. Pokiaľ dôjde k poškodeniu seniorskej karty, jej držiteľ musí za vydanie novej zaplatiť plnú sumu. Po novom bude všetkým držiteľomPokračovať v čítaní