Natália Kropačevová

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja organizuje v rámci projektu ORBIS PICTUS ďalšiu zo série Rozhovorov o umení, zamerané na tému Vizuálneho zobrazenia ženy v 2. polovici 20. storočia. Prednáška prezentuje výstupy magisterskej práce, tentoraz o fenoméne ženy ako o objekte vizuálneho zobrazenia, ale ako aj o umelkyni, oslobodzujúcej sa prostredníctvomPokračovať v čítaní