Michal Fulier

Repríza tematickej výstavy súčasnej dokumentárnej fotografie z produkcie Domu fotografie interpretuje púte, kresťanské sviatky a udalosti, misie, ako aj každodenné rituály nasledujúce „kríž“ vo vybraných prácach 11 fotogra-fov. Výstavu sprevádza rovnomenný katalóg.   Prvá repríza úspešnej výstavy z produkcie Domu fotografie pod názvom „Za krížom“ bude od 2. októbra 2014 oPokračovať v čítaní