Lesy SR

Keď sa v decembri 2013 na rokovaní delegácie ZSD SR vďaka osobnému prínosu Ľubomíra Jahnátka, ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, podarilo dospieť k upokojeniu napätej situácie v dodávkach drevnej suroviny zo strany LESY SR, š.p. pre rok 2014, zdalo sa, že princíp transparentnosti a rovnakých podmienok na trhu s drevom sa stane štandardným nástrojom obchodnej politikyPokračovať v čítaní

Strana Zmena zdola, Demokratická únia, podporuje snahy ochrancov prírody o vyhlásenie rezervácie s 5.stupňom ochrany v povodí riečky Vydrica medzi Panovou lúkou a Malým Slavínom v Bratislave. Informovali o tom novinárov 11.októbra 2013 jej predseda a viceprimátor Bratislavy Ján Budaj a Jaromír Šíbl, podpredseda Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia. Zmena zdola,Pokračovať v čítaní