Strana Zmena zdola, Demokratická únia, podporuje snahy ochrancov prírody o vyhlásenie rezervácie s 5.stupňom ochrany v povodí riečky Vydrica medzi Panovou lúkou a Malým Slavínom v Bratislave. Informovali o tom novinárov 11.októbra 2013 jej predseda a viceprimátor Bratislavy Ján Budaj a Jaromír Šíbl, podpredseda Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia. Zmena zdola, DÚ sa takisto bude snažiť pôsobiť, aby sa do vlastníctva mesta Bratislavy dostali lesné územia v katastri Bratislavy, vlastnené štátom a spravované podnikom Lesy SR, š.p.

Petíciu s 10 453 podpismi za vyhlásenie rezervácie Pramene Vydrice (Evolučný park Bratislava) odovzdali primátorovi Bratislavy aktivisti 27.júna 2013. Materiál s návrhom posunula mestská rada na nadchádzajúce  októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva Bratislavy.

Horné povodie riečky Vydrica v bratislavskej časti Malých Karpát sa vďaka relatívnej odľahlosti stalo útočiskom pre viaceré druhy vzácnych a chránených živočíchov a človek tu môže stále obdivovať prírodu v jej plnej kráse. Ide o územie cca 475 hektárov, ktorého väčšiu časť vlastní mesto a spravujú Mestské lesy,  menšia časť územia patrí iným vlastníkom. Vyhlásenie rezervácie 5.stupňa alebo jej alternatívy, bezzásahového lesa,  by znamenalo zákaz ťažby dreva, poľovnej činnosti, vjazdu motorových vozidiel. V oboch alternatívach pohyb peších návštevníkov, cyklistov, ani bežkárov nebude nijako obmedzovaný a zostanú zachované aj miesta vyhradené na rekreáciu a táborenie, rovnako ako budú ďalej udržiavané turistické chodníky.V  prípade rezervácie by si vlastníci za ušlý zisk v dôsledku zákazu ťažby mohli uplatniť u štátu náhradu . Ak by sa schválil na tomto území bezzásahový les, na náhradu za obmedzenie užívania lesa by vlastníci nemali nárok.

Riaditeľ Mestských  lesov Vladimír Kutka v stanovisku zo 6.júna 2013 argumentuje proti vyhláseniu rezervácie, ktorá leží na zlomku rozlohy územia spravovaného Mestskými lesmi, s argumentom, že sa tam nachádza len umelý, nepôvodný les, inde zas tvrdí, že je tu karpatský les nepoškodený a doterajší spôsob ochrany je dostačujúci, čím si sám odporuje. Podľa ochranárov  sú v mestskom lese dodnes lokality s hodnotnými biotopmi národného aj nadnárodného významu, napr. len zo skupiny vtákov tu žije vyše 40 chránených druhov,  a po skončení ťažby  prírodná hodnota ešte vzrastie, v hlavnom meste získame autentické prírodné územie, čím budeme v Európe unikátnym hlavným mestom.

Alternatíva rezervácie si proti bezzásahovému lesu bude vyžadovať viac administratívnych úkonov pri povoľovaní plánovaného tunelu pod Karpatmi, v princípe však nie je jeho prekážkou, ako argumentujú jej odporcovia.

Viceprimátor Ján Budaj ďalej informoval o snahe požiadať štát o odovzdanie štátnych lesov, obhospodarovaných podnikom Lesy SR, š.p., do vlastníctva mesta. Mesto Bratislava by mohlo byť lepším vlastníkom a zabezpečiť lepšie využitie územia na rekreáciu. Jedná sa prevažne o územia v hraničných zónach, ktoré boli sprístupnené po otvorení hraníc v r.1989.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *