LEAR Corporation Seating Slovakia s. r. o.

Druhý ročník grantového programu „Tu žijeme a pomáhame“ podporil štrnásť projektov z prešovského a košického regiónu sumou 20 000 EUR. Program administruje Karpatská nadácia a je financovaný z asignácie percent z dane z príjmu spoločnosti LEAR Corporation Seating Slovakia s. r. o.  Podporené projekty obohatia región v oblasti aktivít pre deti, mládež, alePokračovať v čítaní