CLAVIUS

Knižnica pre mládež mesta Košice dňa 12. januára 2015 uviedla do prevádzky CLAVIUS, nový knižnično-informačný systém, ktorý jej pomôže skvalitniť a zefektívniť poskytovanie služieb čitateľom.  CLAVIUS je integrovaný systém, ktorý obsahuje množstvo vstupných a výstupných formulárov a poskytuje široké možnosti vyhľadávania všetkých druhov dokumentov. Používatelia tak majú možnosť získať o dokumentePokračovať v čítaní