Knižnica uviedla do prevádzky nový knižnično-informačný systém

Knižnica pre mládež mesta Košice dňa 12. januára 2015 uviedla do prevádzky CLAVIUS, nový knižnično-informačný systém, ktorý jej pomôže skvalitniť a zefektívniť poskytovanie služieb čitateľom. 

logo_60_rokov_kniznice_2015

CLAVIUS je integrovaný systém, ktorý obsahuje množstvo vstupných a výstupných formulárov a poskytuje široké možnosti vyhľadávania všetkých druhov dokumentov. Používatelia tak majú možnosť získať o dokumente všetky potrebné informácie a zároveň si môžu podľa potreby vytvoriť svoje rešerše. Čo ocenia čitatelia najviac je, že systém umožňuje zasielanie správ o rezervácii dokumentu, ako aj upomínanie o nevrátení dokumentu pomocou e-mailu a SMS správ.

Iveta Hurná, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice: „Náš nový program pozostáva z dvoch základných častí. Jedna časť slúži priamo pracovníkom v službách, ale hlavne našim čitateľom, ktorým zároveň ponúkne viacero výhod. Druhou časťou programu je Akvizícia a Katalogizácia. Tá je určená pre odborné oddelenie knižnice a jej úlohou je riešiť problematiku nákupu a správy a aktualizáciu fondu.“ 

Čitatelia určite ocenia možnosť ON-LINE vyhľadávanie dokumentov v elektronickom katalógu, internetový prístup na užívateľské kontá, možnosť rezervácie vypožičaného dokumentu, e-mailové respektíve telefonické SMS upozornenia o stave rezervácií, o blížiacom sa termíne na vrátenie kníh a tiež o prípadných upomienkach za ich oneskorené vrátenie. „V dnešnej uponáhľanej dobe naši čitatelia nechtiac zabúdajú na termín vrátenia kníh a práve táto služba im má pomôcť knihy vrátiť načas, alebo ich upozorniť, že už je potrebné predĺžiť si termín ich vypožičania. Podmienkou na zasielanie takýchto upozornení je však uvedenie aktívnej e-mailovej adresy alebo čísla telefónu, ktorý podporuje prijímanie SMS správ. U detí by to mal byť kontakt na ich zákonného zástupcu, ktorým tieto správy uľahčia kontrolu o tom, čo si ich dieťa a kedy vypožičalo a zároveň sa takto môžu vyhnúť plateniu sankčných poplatkov za oneskorené vrátenia,“ zdôraznila riaditeľka knižnice.

Tento program zároveň rieši evidenciu čitateľov, výpožičiek, poplatkov a tiež uchováva kompletnú históriu poskytnutých služieb čitateľovi ako záznamy o návštevách knižnice, dátumoch zapožičania, vráteniach a rezerváciách kníh či zaplateniach poplatkov a upomienok. Jeho výhodou je aj schopnosť vygenerovať rôzne štatistické výkazy, ktoré knižnici určite pomôžu pri údržbe a cielenom dopĺňaní jej knižničného fondu.

Slávnostného uvedenia systému v pobočke LitPark na Kukučínovej ulici v Košiciach sa zúčastnili zástupcovia mesta, primátor mesta Košice Richard Raši, viceprimátorka Renáta Lenártová a viceprimátor Martin Petruško a nechýbali malí čitatelia, deti z Materskej školy na Oštepovej ulici, ktoré knižnicu pravidelne navštevujú. A všetkých určite potešilo, že z návštevy knižnice odchádzali už s novým typom čitateľského preukazu.

Eka

DSC_0120

DSC_0121

DSC_0021

DSC_0025

Buďte prvý, kto pridá komentár.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.


*