Košická opera odhalí skryté hlasy zboristov

Jedinečnú príležitosť spoznať výborné hlasy tých, ktorí nie vždy stoja v popredí operných inscenácií, ponúka nový projekt Opery Štátneho divadla Košice SKRYTÉ HLASY / VOCI NASCOSTE. Už v nedeľu 26. marca o 17:00 sa ako sólisti predstavia štyria členovia operného zboru – sopranistka Ľubica Strapáčová, tenorista Peter Budík a basbarytonisti László Havasi a Martin Kovács. Počas komorného koncertu ich na klavíri bude sprevádzať iniciátorka nového projektu košickej opery Júlia Grejtáková.

„Myšlienka na vznik tohto projektu sa mi zrodila v hlave na jeseň minulého roku pri korepetícii s jedným zo zboristov, ktorý je súčasťou nedeľného koncertu. Uvedomila som si, že aj v zbore máme šikovných, talentovaných a aj ambicióznych spevákov, ktorí sa ale k sólovým úlohám dostávajú oveľa ťažšie ako keby boli napr. hosťujúcimi sólistami. Keďže zhodou okolností v týchto dňoch uplynie 20 rokov odkedy som nastúpila do divadla ako korepetítorka opery, prešlo mi rukami naozaj veľa spevákov, aj sólistov aj zboristov, a mala som istotu, že na tento svoj nápad určite nájdem záujemcov. Oslovila som vedenie opery a keďže myšlienka zarezonovala aj u nášho pána riaditeľa Rolanda Kherna Tótha, nič nestálo v ceste k realizácii. Mám radosť, že som dostala v príprave voľnú ruku, tak pri obsadení ako aj v dramaturgii, a verím, že výsledok bude priaznivý a ak nám šťastena bude priať, tak neostaneme len pri jednom uvedení, ale budeme môcť takto oživiť program nášho súboru aj v budúcnosti.“ Hovorí Júlia Grejtáková. Ako dodáva, dramaturgia koncertu vznikala vzájomne. „Základná myšlienka bola uviesť na začiatku piesňovú tvorbu rôznych autorov a v rôznych jazykoch, potom plynule prejsť k áriám a duetom z opernej literatúry, známym, ale aj menej známym.“ Približuje tvorbu programu komorného večera.

Sopranistka Ľubica Strapáčová zaspieva v prvej časti koncertu dve piesne Eugena Suchoňa. Predstaví sa aj v známom duete z Mozartovej Čarovnej flauty a v áriách Margherity z Boitovej opery Mefistotele a Mařenky zo Smetanovej Predanej nevesty. „Spev je krásne povolanie, ktoré prináša veľa radosti, ale jeho súčasťou je neustála práca na sebe. Veľmi sa teším, že som súčasťou tohto projektu, vďaka čomu som mohla opäť na sebe popracovať. Suchoňove piesne sú často opomínané, tak boli mojou jasnou voľbou. Ária Margherity z Boitovej opery Mefistofele je moja obľúbená, aj keď je plná smútku a nádeje zároveň. Áriou Mařenky z Predanej nevesty, kde si spomína na krásne časy so svojím milým Jeníkom si zase ja zaspomínam na krásne časy na vysokej škole, kde som aj touto áriou štúdium končila.“ Hovorí členka zborovej skupiny sopránov, ktorú diváci poznajú aj z menších sólistických postáv vo viacerých inscenáciách z repertoáru opery.

Rovnako z menších sólistických postáv pozná košické publikum aj trojicu mužských protagonistov komorného večera. László Havasi svoj výber piesní a árií zdôvodnil takto: „Biblické piesne Antonína Dvořáka sú pre mňa najkrajším piesňovým cyklom, preto som si vybral jednu z nich. Keďže som chcel, aby zaznelo niečo aj v mojom materinskom jazyku, zvolil som pieseň Zoltána Kodálya zo zbierky Székelyfonó. Verdiho ária Ferranda z opery Trubadúr je takisto jedna z mojich najobľúbenejších a na záver koncertu sme si spoločne s Petrom Budíkom zvolili obľúbený a známy duet Znám jednu dívku z opery Predaná nevesta.“

Martin Kovács zaspieva úvodnú pieseň koncertu. „Holoubkova pieseň Panpulóni otvorí náš koncert a keďže je to pieseň zaujímavá a humorná, kde sa hlas ukáže v širokom rozsahu tak speváckom ako aj hereckom, tak už teraz sa na to teším. Aj môj otec to spieval a dostal od Ladislava Holoubka aj originálny rukopis s venovaním, čo pokladám za symbolické, keďže otec už dávno nie je medzi nami. Verdiho som si vybral pre jeho hlboký emocionálny a dramatický náboj, aj ako výzvu, keďže sú to vlastne dve spojené árie, čo je náročné aj kondične. Avšak na druhej strane vďaka tejto náročnosti môže spevák ukázať tak vysoké tóny, ako aj mezzavoce, lyriku, krásne legato či dramatizmus.“ Vysvetľuje Martin Kovács.

Podľa Petra Budíka je piesňová tvorba priestorom, kde môže spevák vyjadriť svoj subjektívny pohľad na danú skladbu: „A tým vyjadriť svoje pocity, emócie. Áriu Vaška z Predanej nevesty som si vybral lebo je mi blízka naturelom. Verím, že záverečný známy duet Znám jednu dívku z rovnakej opery bude peknou bodkou a oživením celého koncertu.“

PROGRAM KONCERTU:

1. Ladislav Holoubek: Panpulóni – MARTIN KOVÁCS

2. Eugen Suchoň: Dobre mi, dobre mi; Z jednej strany Moravy – ĽUBICA STRAPÁČOVÁ

3. Antonín Dvořák: Skrýše má a paveza má Ty jsi; Zoltán Kodály: Kit kéne el venni – LÁSZLÓ HAVASI

 4. Mikuláš Schneider-Trnavský: Keby som bol vtáčkom; Antonín Dvořák: Když mne stará matka – PETER BUDÍK

5. Wolfgang Amadeus Mozart: Duet Papagena a Papageny z opery Čarovná flauta – MARTIN KOVÁCS, ĽUBICA STRAPÁČOVÁ

6. Giuseppe Verdi: Di due figli – ária Ferranda z opery Trubadúr – LÁSZLÓ HAVASI

7. Arrigo Boito: L´altra notte in fondo al mare – ária Margherity z opery Mefistofele – ĽUBICA STRAPÁČOVÁ

8. Giuseppe Verdi: Per me giunto….Io morrò – ária Rodriga z opery Don Carlos – MARTIN KOVÁCS

9. Bedřich Smetana: Ma..ma..matička – ária Vaška z opery Predaná nevesta – PETER BUDÍK

10. Bedřich Smetana: Ach, jaký žal – ária Mařenky z opery Predaná nevesta – ĽUBICA STRAPÁČOVÁ

11. Bedřich Smetana: Znám jednu dívku – duet Kecala a Jeníka z opery Predaná nevesta – LÁSZLÓ HAVASI, PETER BUDÍK

Klavír: JÚLIA GREJTÁKOVÁ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *