Foto: Štefan Koreň

Odborníci v Národnom parku Slovenský kras sčítavali netopiere aj počas tohtoročnej zimy

Národný park (NP) Slovenský kras, ako najrozsiahlejšie krasové územie Slovenska s výskytom viac než 1300 jaskýň je najvýznamnejším územím zimného ako aj letného výskytu netopierov nie len u nás, ale v rámci celej strednej Európy. Odborníci zo správy NP Slovenský kras v spolupráci s kolegami z iných národných parkov sa aj počas tejto mimoriadne teplej zimy venovali zimnému monitoringu netopierov na viac ako 60 lokalitách tohto najznámejšieho krasového územia. 

Cieľom zimného sčítania netopierov je sledovanie zmien početnosti jednotlivých druhov netopierov

Cieľom systematického zimného sčítania netopierov je sledovanie zmien početnosti jednotlivých druhov netopierov v rámci pravidelne monitorovaných podzemných priestorov. Na území Slovenského krasu je zaradených do pravidelného zimného sčítania približne 100 podzemných priestorov, pričom sa jedná predovšetkým o jaskyne a priepasti, ale kontrolujú sa aj štôlne a pivničné priestory, ktoré rovnako poskytujú netopierom vhodné prostredie na zimný spánok. Všetky každoročne kontrolované priestory sú významné z hľadiska pestrej druhovej skladby, výskytu zriedkavých druhov alebo celkovej početnosti hibernujúcich netopierov.

Ucháne čierne
Ucháne čierne

Najpočetnejším druhom netopiera bola aj tentokrát večernica malá

Zimný spánok u netopierov je zložitý a dôležitý fyziologický proces, ktorý sa v našich zemepisných šírkach pravidelne opakuje počas každej zimy. Umožňuje im prekonať nepriaznivé zimné obdobie, kedy by neboli schopné loviť hmyz, ktorý je ich výlučnou potravou. Aj napriek tomu, že uplynulá zima patrila medzi najslabšie od začiatku systematického sčítania netopierov na Slovensku, výsledky sú v prípade väčšiny druhov pomerne uspokojivé. Najpočetnejším druhom netopiera bola aj tentokrát večernica malá. Na treťom najväčšom zimovisku týchto netopierov v Európe, bolo zaznamenaných 62 000 jedincov, čo je historicky tretí najvyšší zistený počet na tejto lokalite“,hovorí Štefan Matis,zoológ Správy NP Slovenský kras.

„Medzi ďalšie početné druhy patrili podkováre južné, netopiere obyčajné, lietavce sťahovavé či netopiere ostrouché. Kým u netopierov obyčajných a netopierov ostrouchých sledujeme každý rok pokles početnosti na väčšine lokalít, sú druhy ako napríklad podkovár malý, ktorý prosperuje a jeho počet uspokojivo každým rokom rastie. Prekvapením bol pomerne vysoký počet chladnomilnejších uchaní čiernych na všetkých kontrolovaných lokalitách a taktiež výskyt večernice severskej a večernice pestrej, ktoré sme zvykli pozorovať iba počas skutočne tuhých zím“, vysvetľuje štefan Matis.

Kolónia večerníc malých
Kolónia večerníc malých

Podľa predbežných výsledkov hibernuje 18 druhov netopierov v celkovom počte okolo 70 000 jedincov

„Do konca zimného sčítania nám ostáva skontrolovať ešte približne 10 podzemných priestorov, ale podľa predbežných výsledkov už vieme že počas tejto zimy na území Slovenského krasu hibernuje 18 druhov netopierov v celkovom počte okolo 70 000 jedincov“, dopĺňa Štefan Matis,

Prvoradým cieľom zimného sčítania netopierov je získanie podkladov na ich efektívnu ochranu, ako aj na ochranu ich výskytových biotopov. Pre zavedenie účinných programov manažmentu ich ochrany je mimoriadne dôležitá dôkladná znalosť miest ich výskytu a zmeny početnosti. Správa NP Slovenský kras preto v rámci svojich aktivít kladie veľký dôraz na pravidelné monitorovanie najvýznamnejších lokalít, ale aj vyhľadávanie nových zimovísk.

foto: Štefan Matis, Štefan Koreň

Ing. Štefan Matis – zoológ Správy NP Slovenský kras

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *