Prvý medzinárodný online veľtrh cvičných firiem 2020

V čase pretrvávajúcej pandémie COVID-19 Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) pripravil historicky prvý Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2020 ONLINE. Uskutočnil sa v dňoch 10. – 12. novembra 2020 s celkom 60 cvičnými firmami. 43 sa ich prihlásilo z celého Slovenska, 17 zo zahraničia, konkrétne z Bulharska, Čiech, Maďarska, Litvy, Rakúska, Slovinska a Španielska.

Počas všetkých troch dní veľtrhu prebiehalo online obchodovanie cvičných firiem cez e-shopy a e-mailovú komunikáciu. Započítal sa len obchod uhradený cez internetbanking. Cvičné firmy online aj súťažili v kategóriách logo, slogan, vizitka, katalóg, web s e-shopom, elektronická prezentácia a videoreklama. Online súťaže cvičných firiem boli vyhlásené 10. júna 2020. Hodnotili ich porotcovia z Ekonomickej univerzity v Bratislave, zo Slovak Business Agency, zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska, z Metropolitnej univerzity Praha, z Národného pedagogického inštitútu ČR a zo Slovenského centra cvičných firiem.

Finále siedmich postupujúcich cvičných firiem v kategórii Elektronická prezentácia sa uskutočnilo naživo 11. novembra 2020. Môžete si ho pozrieť na https://youtu.be/glkWXibJ6sU. 

Tretí deň Medzinárodného online veľtrhu cvičných firiem, teda 12. novembra 2020, sme vyhlásili výsledky všetkých súťaží cvičných firiem, ktoré nájdete na www.sccf.sk a pripravili konferenciu.

Organizačným a odborným garantom veľtrhu je Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF). Ďalšími spoluorganizátormi online veľtrhu sú Ekonomická univerzita v Bratislave a vybrané školy.

Partnermi prvého Medzinárodného online veľtrhu cvičných firiem 2020 boli Ekonomická univerzita (EU) v Bratislave, Centrum vedecko-technických informácií SR – Školské výpočtové stredisko v Banskej Bystrici, Východoslovenská distribučná, Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Slovak Business Agency (SBA), Centrum fiktivních firem Praha, Metropolitní univerzita Praha, Obchodná akadémia Nevädzová v Bratislave. Všetkým srdečne ďakujeme za podporu ako aj za materiálnu pomoc.

Cvičné firmy podporujú finančnú gramotnosť, ekonomické a právne vedomie mladých ľudí prostredníctvom podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré patria medzi najvyššie priority najvyšších orgánov Európskej únie. SCCF pripravilo aj konferenciu na témy podnikateľského vzdelávania a finančnej gramotnosti. So zaujímavými príspevkami vystúpili Lukáš Hula, Národný pedagogický inštitút ČR, Centrum fiktivních firem Praha, vedúci katedry MO Metropolitnej univerzity Praha Jaroslav Halík, manažérka Akceleračného programu SBA Danka Chválová, prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík, Ladislav Smoroň zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska a Ľudmila Velichová z Katedry pedagogiky Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave. Tento rok samozrejme online. Konferenciu a vyhlásenie výsledkov súťaží nájdete na https://youtu.be/NZmv0c5w3vo.

Jednou z najväčších výziev slovenskej strednej školy je efektívne reagovať na potreby trhu práce a vzdelávať študentov tak, aby splnili požiadavky reálneho pracovného trhu vo veľmi krátkom čase po opustení brán školy. Cvičné firmy umožňujú študentom dotknúť sa skutočného podnikateľského prostredia aj keď je to iba vo virtuálnom svete.

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje príležitosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy s podporou reálnych partnerov. Veríme, že historicky prvý online MVCF bol pre všetkých prínosom. Tešíme sa na Vás na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2021 a v kútiku duše veríme, že sa v roku 2021 stretneme aj osobne.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *